ކ. މާލެ
|
21 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 07:33
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
އާސެނަލް ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ވިދާލީ އޮޑެގާޑް
 
އާސެނަލް ވަނީ ފުރަތަމަ ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެފަ

އާ ސީޒަނަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވި އާސެނަލްއިން ލީގުގައި ކުޅުނު ތިންވަނަ މެޗުގައި މާޓިން އޮޑެގާޑް ތަފާތު ދައްކައިފިއެވެ.

3-0 ން ބޯންމައުތް އަތުން މޮޅުވި މެޗުގައި އޮޑެގާޑް ވަނީ ފުރަތަމަ އެގާރަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދައިދިނީ އޮޑެގާޑެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޖިސޫސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ދެވަނަ ހާފްގައި ޖެހީ ވިލިއަމް ސަލިބާއެވެ. މެޗުގައި ޖިސޫސްވެސް މޮޅު ލަނޑެއް ޖެހިއެވެ. އެކަމަކު ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ނިންމީ އޮފްސައިޑްކަމަށެވެ.

Advertisement

މިއީ 2004-2005 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގެ ފަހުން ލީގުގައި ފުރަތަމަ ތިން މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ތިން މެޗުންވެސް މޮޅުވެ އާސެނަލް އެއްވަނާގައި އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް