ކ. މާލެ
|
15 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 07:16
ޓައިވާނަށް ވަޑައިގެންނެވި އެމެރިކާގެ ޑެލިގޭޝަން
ޓައިވާނަށް ވަޑައިގެންނެވި އެމެރިކާގެ ޑެލިގޭޝަން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާގެ މަޖިލީހުގެ ޑެލިގޭޝަނެއް ޓައިވާނަށް
ޕެލޯސީގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޑެލިގޭޝަނެއް ޓައިވާނަށް
 
މި ދަތުރުފުޅުން އެނގެނީ އެމެރިކާއިން ޓައިވާނަށް ކުރާ ތާއީދު ކަމަށް އެ ޤައުމުން ބުނޭ
 
ޕެލޯސީގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ދަނީ އަދިވެސް ޓައިވާނު ކައިރީގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުން
 
ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ވަޑައިގެންނެވުމުންވެސް ޗައިނާއިން ނުރުހުން ފާޅުކުރި

އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ރައީސް ނޭންސީ ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންދަނިކޮށް އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޑެލިގޭޝަނެއް ޓައިވާނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ޑެލިގޭޝަން ޓައިވާނަަށް ވަޑައިގަތީ އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ. ޑެލިގޭޝަނުގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުން ޓައިވާނުގައި ދެ ދުވަސް ހޭދަ ކުރާއިރު އެ ޤައުމުގެ ރައީސްއާ ވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާނެއެވެ. މި ޑެލިގޭޝަނުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވަނީ ސެނެޓަރ އެޑް މަރކީ އެވެ. މަރކީ އާއެކު އިތުރު 4 މެމްބަރުން މި ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަވަޑައިގަންނަވައެވެ.

މިއީ ޗައިނާއިން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ބުނި ފަހުން ޓައިވާނަށް ދަތުރު ކުރި ދެވަނަ ގްރޫޕެވެ. ޕެލޯސީގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ޗައިނާއިން ވަނީ އެމެރިކާއާ އެކު ރާވާފައިވާ މަޝްވަރާތައް ވެސް މަޑުޖައްސާލާފައެވެ.

ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއެކު ޗައިނާއިން ވަނީ ޓައިވާނު ކައިރީގައި އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް ވެސް ފަށައިފައެވެ. އެ ޤައުމުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މިއީ ތަމްރީން ހަރަކާތްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގެ މި ހަަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދަނީ ޓައިވާނާ ވަރަށް ކައިރީގައި ކަމަށާއި މީގެ ކުރިން އެހާ ކައިރީގައި ތަމްރީނުތައް ހިންގާފައިނުވާ ކަމަށް ޓައިވާނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ޑެލިގޭޝަންގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން ޓައިވާނުން ނެރެފައިވާ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ ޗައިނާއިން ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުން އަންނަ ދުވަސްވަރެއްގައި އެފަދަ ޑެލިގޭޝަނެއް ޓައިވާނަށް ވަޑައިގަތުމުން ދޭހަވަނީ އެ ޤައުމަށް އެމެރިކާއިން ކުރާ ތާއީދު ކަމަށެވެ. މި ދަތުރުގައި އެމެރިކާ އާއި ޓައިވާނުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ޓައިވާނުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް