ކ. މާލެ
|
14 އޯގަސްޓް 2022 | އާދީއްތަ 02:00
ޖިސޫސް ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޖިސޫސް ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުންވެސް ޖިސޫސްއަށް ސަޕޯޓަރުންގެ ލޯބި
 
ޖިސޫސްއަށް ހެޓްރިކް ހަދަން ފުރުޞަތު ލިބުނު

މިސީޒަންގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ދޫކޮށް, އާސެނަލްއަށް ބަދަލުވި ބްރެޒިލްގެެ ފޯވާޑް ގެބްރިއަލް ޖިސޫސް ލީގުގައި އާސެނަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައިވެސް ސަޕޯޓަރުންގެ ލޯބި ހޯދައިފިއެވެ.

ޖިސޫސް ސަޕޯޓަރުންގެ ލޯތްބާއި އިތުބާރު ހޯދީ 4-2 ން ލެސްޓަރ ސިޓީ ބަލިކުރި ފުޓުބޯޅަ މެޗުގައި އާސެނަލްއިން ޖެހި ހަތަރު ލަނޑުގައިވެސް ޙިއްސާވެގެންނެވެ. އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ދެ ގޯލް ފުރަތަމަ ހާފްގައި ޖެހީ ޖިސޫސްއެވެ. އަދި ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހަން ޒަހާއަށް, ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖަހަން މާޓިނެލީއަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނީވެސް ޖިސޫސްއެވެ. ޖިސޫސްއަށް މަދުވީ ހެޓްރިކެކެވެ. ހެޓްރިކް ހަދަން އޭނާއަށް ލިބުނު ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ނުހިފުނަސް މެޗުގެ ތަރިއަކީ ޖިސޫސްއެވެ. ލެސްޓަރ ސިޓީގެ ފުރަތަމަ ގޯލަކީ ބައިގޯލެކެވެ. ދެވަނަ ގޯލް ޖެހީ މަޑިސަންއެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފްގައި ލެސްޓަރ ސިޓީއަށް ޕެނަލްޓީއެއް ދިނުމަށްފަހު ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމުން ބަދަލުކުރިއެވެ.

Advertisement

އާސެނަލް ވަނީ ލީގުގައި ކުޅުނު ދެ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ދެ ވަނާގައެވެ. އެއްވަނާގައި އޮތް ޗެމްޕިއަން ސިޓީއާ އާސެނަލްއާ ދެމެދުގައި އޮތީ ގޯލްގެ ތަފާތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް