ކ. މާލެ
|
13 އޯގަސްޓް 2022 | ހޮނިހިރު 10:26
އެވޯޑް އަށް ނޮމިނޭޓްވި ތިން ކުޅުންތެރިން
އެވޯޑް އަށް ނޮމިނޭޓްވި ތިން ކުޅުންތެރިން
ޔުއެފާ
ޔުއެފާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ
ޔުއެފާގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވާދަކުރަނީ ބެންޒެމާ، ކޯޓުއާ އަދި ޑިބްރައިނާ
 
އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފްލާ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި

ޔޫނިއަން އޮފް ޔޫރަޕިއަން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން (ޔުއެފާ) އިން ހޮވާ އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ނަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގެ އެންމެ މޮޅު ޔުއެފާ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާ، ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ އަދި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ކެވިން ޑިބްރައިނާއެވެ. އެންމެ ފަހުން މި އެވޯޑު ހޯދާފައިވަނީ ޗެލްސީގެ ޖޯޖީނިއޯއެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ބެންޒެމާ ވަނީ ނިމުނު ސީޒަނުގައި ރެއާލް އާއިއެކު ސްޕެނިޝް ލަލީގާ، ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕްގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ބެންޒެމާ ވަނީ ރެއާލަށް ކުޅެދިން 46 މެޗުގައި 44 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބެންޒެމާ ވަނީ 15 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުރުން މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށް ވެސް ހޮވިފައެވެ.

މި އެވޯޑަށް ދެން ވާދަކުރާ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކީޕަރު ކޯޓުއާ ވެސް ސްޕެނިޝް ލީގް އާއި، ސްޕެނިޝް ސުޕަރ ކަޕްގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޓީމް އޮފް ދަ ސީޒަންގައި އޭނާ ހިމެނުއިރު، އޭނާ ވަނީ މުބާރާތުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަަކަށް ހޮވުނީ ކޯޓުއާއެވެ.

ގަދަ ތިނެއްގައި ދެން ހިމެނޭ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ޑިބްރައިނާ ވަނީ އެ ޓީމާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ސިޓީއާއެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކުޅެފައެވެ. ސެމީގައި ސިޓީ ބަލިވީ ރެއާލް އަތުންނެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސިޓީއަށް ކުޅެދިން 44 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ 19 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޖަހާފައިވަނީ ދެ ލަނޑެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި އެވޯޑުގެ ގަދަ 15 އަށް ނޮމިނޭޓްވި ކުޅުންތެރިންނަކީ، ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ (ބަޔާން މިއުނިކް/ބާސެލޯނާ)، ލޫކާ މޮޑްރިޗް (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ސަޑިއޯ މާނޭ (ލިވަޕޫލް/ބަޔާން މިއުނިކް)، މުޙައްމަދު ޞަލާޙު (ލިވަޕޫލް)، ކީލިއަން އެމްބާޕޭ (ޕީއެސްޖީ)، ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރ (ރެއާލް މެޑްރިޑް)، ވާޖިލް ވެން ޑައިކް (ލިވަޕޫލް)، ބެނާޑޯ ސިލްވާ (މެންޗެސްޓާ ސިޓީ)، ފިލިޕް ކޮސްޓިކް (އެއިންޓްރަކް ފްރޭންކްފާޓް)، ލޮރެންޒޯ ޕެލެގްރިނީ (ރޯމާ)، ޓްރެންޓް އަލެކްސަންޑަ އާނޯލްޑް (ލިވަޕޫލް) އަދި ފަބީނިއޯ (ލިވަޕޫލް)އެވެ.

މިފަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުކަމުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ، ލިވަޕޫލްގެ ޔާގަން ކްލޮޕްގެ އިތުރުން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީގެ ޕެޕް ގާޑިއޯލާއެވެ.

މިއަހަރުގެ އެވޯޑު ހޯދާ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި ކޯޗަށް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ހަފްލާ އޮންނާނީ މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް