ކ. މާލެ
|
4 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 08:58
ފިންލޭންޑާއި ސްވިޑިންގެ ދިދަ
ފިންލޭންޑާއި ސްވިޑިންގެ ދިދަ
ރޮއިޓަރސް
ފިންލެންޑާއި ސްވިޑިން ނޭޓޯގައި ބައިވެރިވުން
ފިންލެންޑާއި ސްވިޑިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ހުއްދަދީފި
 
ސްވިޑިން އާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމުން
 
ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ތާއީދުކަމަށް 95 ވޯޓު ދީފައިވޭ

ފިންލޭންޑާއި ސްވިޑިންއަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ސެނެޓުން ހުއްދަދީފިއެވެ.

ނޭޓޯގައި ހިމެނެނީ 30 މެމްބަރު ގައުމެވެ. ފިންލެންޑާއި ސްވިޑިންއަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ދިނުމަށް ސެނެޓުން ހުއްދަދިން ދިނުމަކީ ނޭޓޯ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް އެޅެނުނު އެންމެ މުހިންމު އެއް ފިޔަވަޅެވެ. މިނިންމުން ނިންމާފައިމިވަނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެންނެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ސެނެޓުގައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ދެ ގައުމަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިޔުމެންޓްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ތާއީދުކަމަށް 95 މެމްބަރުން ވަނީ ވޯޓު ދީފައެވެ. އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ދީފައިވަނީ އެންމެ ވޯޓެކެވެ. ހުއްދަ ލިބޭނީ ސެނެޓުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި ވޯޓުންނެވެ. އެއީ 67 ވޯޓެވެ.

މި ދެގައުމު ނޭޓޯގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ސެނެޓުން ހުއްދަ ދިނުމާއެކު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ ތާރީޚީ މިވޯޓާއެކު މުހިންމު އަދި ދެމެހެއްޓެނެވި މެސެޖެއްދޭކަމަށެވެ. އެއީ ނޭޓޯ އާމެދު އެމެރިކާގެ ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އެމެރިކާ ދެމިއޮތްކަން އެނގިގެން ދިޔުމާއި ނޭޓޯ ވަނީ މިއަދާ އާއި މާދަމާއަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ގޮންޖެހުންތަކަށް ތައްޔާރަށްކަމުގެ ޔަގީންކަން ކަމަށެވެ.

ސްވިޑިން އާއި ފިންލޭންޑުން ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ރަޝިޔާއިން މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިން އަށް ހަމަލާދޭން ފެށުމާއެކުއެވެ. ރަޝިޔާއިން ވަނީ ދެ ގައުމަށްވެސް ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށްވުމާމެދު އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޒާރުދީފައެވެ.

ނޭޓޯގައި ހިމެނޭ 30 ގައުމުން ވަނީ މިދިޔަ މަހު އެ ދެގައުމަށް މެމްބަރުކަން ދިނުމުގެ ޕްރޮޓޮކޯލްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ނޭޓޯގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ގައުމަކަށް ވެވޭނީ ނޭޓޯގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މެމްބަރު ގައުމަކުން އެކަން ގަބޫލުކުރުމުންނެވެ.

އަދި އެކަމުގެ ހުއްދަ ހުރިހާ ގައުމެއްގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީސްތަކުން ދޭންޖެހެއެވެ. އެކަމަށް އަހަރެއްވަރު ނަގާއިރު މިހާރުވެސް ކެނެޑާ، ޖަރމަނީ އަދި އިޓަލީން ވަނީ އެކަމަށް ހުއްދަދީފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެނެޓްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުންވެސް ވަނީ ސްވިޑިން އާއި ފިންލޭންޑަށް ނޭޓޯގެ މެމްބަރުކަން ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ވޯޓުދީފައެވެ. ސެނެޓްގައި ހިމެނޭ މެމްބަރުންވަނީ އެ ދެގައުމަކީވެސް ނޭޓޯއަށް މުހިންމު ދެގައުމުކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް