ކ. މާލެ
|
1 އޯގަސްޓް 2022 | ހޯމަ 22:29
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ކާޑު
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ކާޑު
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން
ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ބޫސްޓަރ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހީ 96 މީހުން
 
ބޫސްޓަރ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 165،860 މީހުން
 
ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 922 މީހުން ވަނީ ބޫސްޓަރ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައި

ފާއިތުވި ހަފުތާގައި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް 96 މީހުން ޖަހާފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ޖުލައި 30 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް 922 މީހުން ވަނީ ބޫސްޓަރ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. ކޮވިޑް-19ން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިންގެ ތިން ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނާއި, ބަލިޖެހުމުން ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނަށް ހަތަރުވަނަ ޑޯޒެއް ޖެހުމަށް ނިންމައި އެކަން އެޗްޕީއޭއިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

މިހާތަނަށް ބޫސްޓަރ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވަނީ 165،860 މީހުންނެވެ. މިދިޔަ ހަފުތާގައި 177 މީހުން ވަނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް 384،747 މީހުން ޖަހާފައިވާއިރު ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް 398،995 މީހުން ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް