ކ. މާލެ
|
29 ޖުލައި 2022 | ހުކުރު 15:52
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގައި ޕުޓިން ހައްދަވާ ޕްލޭންތައް ކަމަކުނުދޭ: ޔޫކޭ
 
އެގައުމަށް ގެއްލުނު ހުރިހާ ސިޓީއެއް އަލުން ހޯދާނެކަމަށްވެސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
ރަޝިއާ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވި

ރަޝިއާ ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާއަށް ލިބެމުންދަނީ ކާމިޔާބުގެ ބަދަލުގައި ނިކަމެތިކަން ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ބެން ވޮލަސް ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާ އަށް އެކި ގޮތްގޮތުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަމަށާއި، މި ހަނގުރާމައިގައި ރަޝިއާއަށް މޮޅެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިންގެ ސިޔާސަތުތައް ބަދަލު ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން ޕުޓިން ކޮންމެ ޕްލޭނެއް ހެއްދެވި ނަމަވެސް، އެ ޕްލޭންތައް ފެއިލްވަމުންދާކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމީރް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ހަނގުރާމަ ދިގުލައިގެން ދާނީ ކިހާ ދުވަހަކަށް ކަމެއް ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަމަށާއި ހަނގުރަމާއިގެ ސަބަބުން ގިނަ ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންދާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ހަނގުރާމާގައި އެގައުމަށް ގެއްލުނު ހުރިހާ ސިޓީއެއް އަލުން ހޯދާނެކަމަށްވެސް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަސްކަރީ އޮޕްރޭޝަނެއް ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރާ ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައަށް 5 މަސް ވަނީ ވެފައެވެ. ޒެލެންސްކީ ވީޑިއޯ މެސެޖެއް މެދުވެރިކޮށް ވިދާޅުވީ ދުޝްމަނުންނާ ދެކޮޅަށް ޔޫކްރެއިނުން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނުން ދުޝްމަނުންނަށް ގެއްލުން ދިނުމުގައި އެންމެ ފިޔަވަޅެއް ވެސް ފަހަތައް ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ޒެލެެންސްކީ ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިންގެ ތަންތަން ހިފައިގެން ތިބި ފަރާތްތަކުން އެމީހުން މޮޅުވެއްޖެ ކަމަށް ހީވި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިނުން ދޫ ނުދޭނެ ކަމަށާއި، ދުޝަމަނުންނަށް ގެއްލުންދީ ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމަކާއި މޮޅެއް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
25%
25%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް