ކ. މާލެ
|
27 ޖުލައި 2022 | ބުދަ 12:56
މަސްޖިދުލް ބިއްރި
މަސްޖިދުލް ބިއްރި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަސްޖިދުލް ބިއްރި
މަސްޖިދުލް ބިއްރިގެ ހާލަތު ދަށްވެ ނަމާދަށް އަރާ މީހުންގެ އެތައް ޝަކުވާއެއް
ވުޟޫކުރާ ބައިގައި ހުރި އިސްކުރުތައް ހަލާކުވެފައި ހުރުމާއި ބައެއް ދޮރުތަކުގެ ތަޅު ނެތް
ވާރޭ ވެހި ސީލިންއަށް ގެއްލުންވެފައިވޭ
މިސްކިތުގެ ފާހާނާތަކުގެ ދޮރުތައް ހަލާކުވުމާއި، ސީލިންގެ ބައެއް ތަންތަން ހަލާކުވެފައިވޭ

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބެލުމުގައި ދަށުގައި ހުރި މަސްޖިދުލް ބިއްރިގެ ހާލަތު ދަށްވެ އެތަނަށް ނަމާދުކުރަންދާ ފަރާތްތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފިއެވެ.

އެ މިސްކިތަށް ނަމާދަށް ދާ ފާރަތްތަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބައެއް ފޮޓޯތައް ފޮނުވާފައިވާ އިރު، މިސްކިތުގެ ފާހާނާތަކުގެ ދޮރުތައް ހަލާކުވުމާއި، ސީލިންގެ ބައެއް ތަންތަން ހަލާކުވުމުގެ އިތުރުން ވާރޭ ވެހި ސީލިންއަށް ގެއްލުންވެފައި އެބަހުއްޓެވެ. އަދި މިސްކިތް މަރާމާތު ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން މިސްކިތަށްދާ ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވުޟޫކުރާ ބައިގައި ހުރި އިސްކުރުތައް ހަލާކުވެފައި ހުރުމާއި ބައެއް ދޮރުތަކުގެ ތަޅު ނެތުމުން ލަކުނޑިލާފައި ބަދެފައި ހުރުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ޝަކުވާ އާންމުން ވަނި ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މަސްޖިދުލް ބިއްރިއަކީ މިވަގުތު ވިލިމާލޭގައި ހުރި އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތެވެ. އަދި ލާމަރުކަޒީ ގާނުނުގެ ދަށުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ މިސްކިތްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އޮތީ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ރޯދަ މަހުގައި މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަސްޖިދުލް ބިއްރިގެ މަރާމާތުކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ސިޓީ ކައުންސިލުން އަދި ވަކިއެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ ހާލަތު ދަށްވެގެން ނަމާދުކުރާ މީހުންގެ އެތައް ޝަކުވާއެއް އައިސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ރޯދަ މަހު މިސްކިތްތަކަށް ރޯދަ ވީއްލަން ގެންދެވޭ ތަކެތި އަޅާފައި ހުންނަ ކޮތަޅާއި، ދަޅާއި ފުޅި ފަދަ ތަކެތި މިސްކިތުގެ ގޯތި ތެރޭގައި ހުރުމާއި، ކުނި ނުނަގާ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެއިރު ވެސް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވިއެވެ. އަދި އާންމުންގެ ފާޑުކިއުންތަކާއި ގުޅިގެން ފަހުން އެ ތަންތަން ސާފުކުރިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް