ކ. މާލެ
|
24 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 00:37
އަޒްނީނަށް ވިލިނގިލިން މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ތެރެއިން
އަޒްނީނަށް ވިލިނގިލިން މަރުޙަބާ ކިޔުމުގެ ތެރެއިން
އަޒްނީން ރަޝާދު ފޭސްބުކް
އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒިކް ޗެމްޕިއަންޝިޕ
ބޮޑީބިލްޑިންގ ގައި ރަން މެޑަލް ހޯދި އަޒްނީން އަށް ވިލިނގިލިން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް
 
އަޒްނީންގެ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ވަނީ އޭނާއަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދީފައި

ދާދި ފަހުން ނިމުނު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒީކް ސްޕޯޓްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކޮށް ރަން މެޑަލް ހޯދި އަޒްނީން ރަޝާދު އަށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ރަށް ގއ.ވިލިނގިލިން ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފިއެވެ.

ކ.މާފުށީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތުގައި ވާދަކޮށް އަޒްނީން ވަނީ ސްޕޯޓްސް ފިޒީކް 170 ސީއެމް ކެޓަގަރީން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އަޒްނީން ރަން މެޑަލް ހޯދީ ފައިނަލްގައި ޕާކިސްތާނާއި އިންޑިއާގެ އެތުލީޓުންގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި މި މުބާރާތުގައި ރާއްޖެއިން ހޯދި ފުރަތަމަ ރަން މެޑަލްއެވެ. އެއާއެކު އަޒްނީން ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އޭޝިއާ ބައްރުގެ މުބާރާތެއްގައި ވާދަކޮށް ރަން މެޑަލް ހޯދި ފުރަތަމަ އެތުލީޓަށެވެ.

ރަން މެޑަލް ހޯދުމަށްފަހު އަޒްނީން ވިލިނގިއްޔަށް ދިޔައީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރުއެވެ. އެރަށު ކައުންސިލްއާއި، އެރަށުގެ މޭރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިސް ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި ރަށުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންވަނީ ނިކުމެ އަޒްނީނަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔާފައެވެ. އަޒްނީންގެ ތާރީޚީ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވިލިނގިލީ ކައުންސިލުން ވަނީ އޭނާއަށް 20،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ވެސް ދީފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ބޮޑީ ބިލްޑިން މުބާރާތުގައި ދިވެހި އެތުލީޓުން ވަނީ ޖުމުލަ ހަ މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. އެއީ ތިން ރަން މެޑަލްއާއި، އެއް ރިހި މެޑަލްގެ އިތުރުން ދެ ބްރޯންޒް މެޑަލްއެވެ. އަޒްނީންގެ އިތުރުން ރަން މެޑަލް ހޯދީ  ބޮޑީ ބިލްޑިން 55 ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރި މުޙައްމަދު މޫސާ (މޯޑު) އާއި އެތުލެޓިކް ފިޒީކް 175 ސީއެމް ކެޓަގަރީގައި ވާދަކުރި ހުސައިން ހިމްޔާނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެެތުލެޓިން ފިޒީކް 160 ސީއެމް ކެޓަގަރީގައި ވާދަކޮށް ރާއްޖޭގެ ފަތުހުﷲ މުޙައްމަދު ރިހި މެޑަލް ހޯދިއިރު، އެ ކެޓަގަރީގެ ބްރޯންޒް ހޯދީ ރާއްޖޭގެ މުޙައްމަދު ޒިދާންއެވެ. ރާއްޖެއަށް ދެން ބްރޯންޒް މެޑަލް ހޯދައިދިނީ، އޯވާ 180 ސީއެމް ކެޓަގަރީގައި ވާދަކޮށް މުޙައްމަދު އިމްރާހުއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް