ކ. މާލެ
|
17 ޖުލައި 2022 | އާދީއްތަ 21:11
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު، ހުސައިން އަފީފުއާ އެވޯޑު ހަވާލު ކުރައްވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހު، ހުސައިން އަފީފުއާ އެވޯޑު ހަވާލު ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތް ކޮށްދިން 50 ފަރާތަކަށް އެވޯޑު ދީފި
 
އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު ދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބާނީންނަށް
 
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަށާއި ކުރީގެ ރައީސް ނާސިރުއަށް ވެސް ވަނީ އެވޯޑު އަރުވާފައި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރެއްވި 50 ފަރާތަކަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އިން އެވޯޑް ދީފިއެވެ.

މި އެވޯޑްތައް ދީފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުމުގެ ގޮތުން އާދއްތަ ދުވަހު ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް ގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާއެއްގައެވެ. މި ހަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިހުއެވެ.

މަޓީން ވަނީ މި އެވޯޑް ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި ކުރީގެ ރައީސުންނާއި އެހެނިހެން ބައެއް މުހިންމު ކުންފުނިތަކާއި ބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކޮށް އެވޯޑުތައް ދީފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ބާނީން ކަމުގައިވާ މުހައްމަދު ޢުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) އާއި ޗަމްޕާ ހުސައިން އަފީފްއާއި ކެރަފާ އަހުމަދު ނަސީމް އަދި ޖޯޖް ކޯބިން އަށް ވަނީ ހާއްސަ އެވޯޑެއް ދީފައެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ބާނީންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާތީ ކުރީގެ ރައީސުންގެ ތެރެއިން ރައީސް މައުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް އާއި ރައީސް އިބްރާހީމް ނާސިރަށް ވަނީ އެވޯޑް އަރުވާފައެވެ.

Advertisement

މަޓީގެ އެވޯޑް ހަފްލާގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް 50 އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދެއްވާފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި، ރިސޯޓްތަކާއި، އެއަރލައިންތަކާއި، ކުންފުނިތަކާއި، ޓްރެވެލް އެޖެންސީތަކަށްވެސް ވަނީ އެވޯޑް ދީފައެވެ.

މަޓީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި އެވޯޑު ލިބުނު ފަރާތްތައް ހޮވާފައިވަނީ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްކުރި ފަރާތްތައް ޖަޖިންގެ ޕެނަލަކުން ބެލުމަށްފަހު ކަމަށެވެ.

މި އެވޯޑް ހަފްލާގެ އިތުރުންވެސް ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް މަޓީން ވަނީ އިތުރު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައެވެ. މި ހަރަކާތްތައް މުޅި އަހަރަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް