ކ. މާލެ
|
30 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 12:40
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - މިއީ އިންޑިއާގެ އެހީއާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެއް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - މިއީ އިންޑިއާގެ އެހީއާއެކު ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެއް
ރައީސް އޮފީސް
ހައި އިމްޕެކްޓް މަޝްރޫޢު
7 ހައި އިމްޕެކްޓް މަޝްރޫޢު މޯބިލައިޒް ކުރުމަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި
 
މި މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނައިން، އިންޑިއާގެ އެހީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ހިންގޭ ހައި އިންޕެކްޓް 27 މަޝްރޫޢުތަކުގައި 6 ދާއިރާއެއްވެސް ހިމެނިފައިވޭ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ 7 ހައި އިމްޕެކްޓް މަޝްރޫޢުގެ މޯބިލައިޒޭޝަން މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އިންޑިއަން ހައިކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަށް 4 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފިއެވެ.

މިއީ މާރޗް 2022 ގައި އިންޑިއާގެ އެކްސްޓަރނަލް އެފެއަރޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޖައިޝަންކަރް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި އިޢުލާން ކުރެވުނު މަޝްރޫޢުތަކެކެވެ. އެގޮތުން އެޕްރީލް 2022 ގައި މިކަމާއިގުޅޭ އެމް.އޯ.ޔޫތަކުގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ. ސިއްޙީ ދާއިރާއަށާއި، ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީ އަދި ކުޅިވަރާއި ސަޤާފަތައް އަމާޒުކުރެވި ހިންގޭ މި މަޝްރޫޢުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައި އިމްޕެކްޓް މަޝްރޫޢުތަށް ހިންގުމަށް ޙާއްސަކުރެވި، އިންޑިޔާއިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 155 މިލިއަން ރިފިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ފަންޑުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެކެވެ.

7 އަތޮޅަކަށް ބަހާލައިން ކުރިއަށްގެންދާ މި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވަނީ، ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ، ނ. ލަންދޫ މާބުދުގެ، ތ. ދިޔަމިގިލި ގަނޑުވަރުގައާއި، ނ. މަނަދޫ، ކ. ހުޅުމާލެ، އދ. ދިގުރަށް، ގއ. ގެމަނަފުށި އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައިއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫޢުތައް ހިމަނައިން، އިންޑިއާގެ އެހީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ހިންގޭ ހައި އިންޕެކްޓް 27 މަޝްރޫޢުތަކުގައި 6 ދާއިރާއެއްވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މަސްވެރިކަން،އިކޯ-ޓުއަރިޒަމް، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާއި ފަތުރުވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަމާއި ސަޤާފަތާއި، ސިއްޙީ ދާއިރާ އަދި ރަށްރަށުގެ އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އިތުރުން ތަޢުލީމީ ދާއިރާވެސް އޭގެތެރޭގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް، އިންޑިއާއިން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ތަރައްޤީގެ 18 މަޝްރޫޢަތަށް ހިންގުމަށްޓަކައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 106 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ފޯރުކޮށްދީފައިއެވެ. މިގޮތުން ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ 45 މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން 17 މަޝްރޫއެއްވަނީ ނިމި އިފްތިތާޙްކުރެވިފައިއެވެ.

މި ހައި އިމްޕެކްޓް މަޝްރޫޢުތައް ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ އެ ރަށެއްގެ މުޖްތަމައުއަކަށް އެންމެ ބޭނުންޖެހިފައިވާ ކަންކަމަށް ޙާއްސަކަން ދެވިގެންނެވެ. އެގޮތުން، މަޝްރޫޢުތަށް ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށްކައި މީގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިދާރާތައް މެދުވެރިކޮށެވެ. އިންޑިއާއިން އެދެނީ މިހުރިހާ މަޝްރޫތައްވެސް އަވަސްގޮތެއްގައި ހިންގިގެންދިއުމެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
30 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 23:14
ޢިދްރީސް
އިންޑިއާ އިން އައްޑޫ އަތޮޅަށް ތި ކޮށްދޭ ކަންތައްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރުވެރިވަން