ކ. މާލެ
|
17 ޖޫން 2022 | ހުކުރު 17:29
ކ.ގުރައިދޫ ޓާފް ދަނޑު
ކ.ގުރައިދޫ ޓާފް ދަނޑު
އަހުމަދު މަހުލޫފު
ކ.ގުރައިދޫ
ކ.ގުރައިދޫ ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، އާދީއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަނީ
 
މި ދަނޑު ހުޅުވައިދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ކ.ގުރައިދޫގައި ގާއިމުކުރި ޓާފް ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ، އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ. މިކަމާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މި ދަނޑު ހުޅުވައިދެއްވާނީ ރައީސުލްޖުމހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމްކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ މިހާރު ގާތް ގަނޑަކަށް ޖުމުލަ 40 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވިއްޖެކަމަށެވެ. އަދި އުންމީދަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ރިޔާސީ މިދައުރު ނިމެންވާއިރަށް 50 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިންމައި، އިތުރު 50 ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތައް އެޅުމަކީ ސަރުކާރުުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. އަދި އެ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ސަރުކާރުން އަންނަނީ ގިނަ ދަނޑުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިގޮތަށް ގާއިމުކުރެވޭ ދަނޑުތަކުގައި ގައުމީ ފެންވަރުގެ މެޗުތައް ކުޅުމާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޗުތައް ކުޅުމަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުން ފ. ނިލަންދޫގައި ގާއިމުކުރި ޓާފް ދަނޑުގައި ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުނުއިރު، ރ. އަލިފުށީ ދަނޑުގައި ވަނީ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފައިނަލް ކުޅެފައެވެ. މިކަން ކަމުގެ ބޭނުމަކީ ކުޅިވަރުގައި މާލެއަށް ބަރޯސާވެފައި އޮންނަ އޮތުން ބަދަލުކުރުމެވެ.

މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރަށްތަކުގައި ތަރައްޤީކުރާ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުތަކަކީ ހަމައެކަނި ފުޓުބޯޅަ ކުޅުމަށް އަޅާ ދަނޑުތަކެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އެ ދަނޑުތައް އަންހެން ފިރިހެން ދެ ޖިންސްގެ ބޭފުޅުންގެ އެކިކަހަލަ ބޭނުމަށް ބޭނުން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓްރީގެ އަމާޒަކީ ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ ރައްޔިތުންތަކެއް ރަށްތަކުގައި ދިރިއުޅުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ގާއިމުކުރެވޭ ދަނޑުތަކުގެ ސަބަބުން ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް