ކ. މާލެ
|
16 ޖޫން 2022 | ބުރާސްފަތި 20:13
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދަނީ
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އާރަށު ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަ
އާރަށު ޚިޔާނާތް: މޯބައިލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން ހެކިބަސް ނަގައިފި
 
އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 9 ޖޫން 2022ގައި
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ އިސްގާޒީ ޝަކީލް
 
ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްޗަށް 2 ދައުވާއެއް ވަނީ އުފުލާފައި

ފެލިދެއަތޮޅު އާރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގި މުއާމަލާތުގެ ތެރެއިން, މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށް, ރިޝްވަތު ނެގި މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން އަޑުއެހުމެއް ބާއްވާފައިވަނީ 9 ޖޫން 2022ގައެވެ. އެ ދުވަހުގެއަޑުއެހުމުގައިދައުލަތުންނާއި ރައީސް ޔާމީނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ވަނީ އިފްތިތާހީ ބަޔާން އިއްވާފައެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ތާވަލުކުރި އަޑުއެހުމަކީ، މައްސަލައިގެ ހެކިބަސް ނަގަން ފެށުމަށް ބޭއްވި އަޑުއެހުމެކެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޔޫސުފް ނައީމްގެ ދައުވާއާވެސް އެކުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މި އަޑުއެހުމުގައި، 2 ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނެގުމަށް އޮތީ ތާވަލުކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ފޮރެންސިކް ސަރވިސްގެ ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް ލެބޯޓަރީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ އަބްދުﷲ ޝިފާޒެވެ.

އޭނާ ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިވެހި ފުލުުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ މޯބައިލް ފޮރެންސިކް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެންނެވެ.

އޭނާ ވަނީ ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް ލެބޯޓަރީއަށް ގެނެވޭ ހެކިތައް ތަހުލީލުކޮށް، ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރާގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ތަފްސީލީ ގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޑިޖިޓަލްކޮށް "ޑޭޓާ އެކްސްޓްރެކްޓް" ކުރެވޭގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ވަނީ ދައުލަތުގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދީފައެވެ.

މިސާލަކަށް ޑޭޓާ ނަގާއިރު، ފޯނެއް ނުވަތަ އެ އާލާތެއްގައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ވަކި ޚާއްސަ މެތަޑެއް އޮންނަކަން ފާހަގަކޮށް ހެކިވެރިޔާ ބުނީ، އެކްސްޓްރެކްޓް ކުރެވޭ ޑޭޓާތައް ބެލެނީވެސް ވަކި ޚާއްސަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތަށް ނެގޭ ޑޭޓާތަކުގެ އިންޓެގްރިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ ނެގޭ ޑޭޓާތަކާމެދު އަމަލުކުރެވޭ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ހެކިވެރިޔާ ވަނީ ހެކިބަސް ދެމުން ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ.

އޭނާ ބުނީ، ހެކީގެ ގޮތުގައި ގެނެވުނު ތަކެތީގެ ޑްރައިވްތައް ހުރީ އެންކްރިޕްޓް ކޮށްފައި (ޕާސްވޯޑެއް ބޭނުންކޮށްގެން ލޮކް ކޮށްފައި) ކަމަށެވެ. އެގޮތުން 3 ޕެންޑްރައިވެއް ހިމެނޭއިރު، ޕާސްވޯޑު ހޯދުމަށްފަހު ޕެންޑްރައިވްތައް ހުޅުވައި، އޭގައި ހުރި "ޒިޕް ފޯލްޑަރ"ތައް ބަލާފައިވާކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އެއީ ތަހުލީލުކުރި ފަރާތުން އެކްސްޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ ތަކެތިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެގޮތުން ބެލި ބެލުމުން އެއީ ސައްހަ އެކްސްޓްރެކްޓުތަކެއްކަން ޔަގީންކުރެވުނުކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ހެކިވެރިޔާ ވިދާޅުވީ، ރިޕޯޓު ތައްޔާރު ކުރުމަށް ތަހުގީގުކުރާ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ ވަކި މޯބައިލް ނަންބަރަކުން ކޮށްފައިވާ މުއާސަލާތުތަކެއް ހޯދުމަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޕެންޑްރައިވްތައް ތަހުލީލުކުރިއިރު އެ ނަންބަރުގެ މެސެޖާއި ކޯލް އެލަރޓްތައް ފެނިފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ނަންބަރުން ފޮނުވާފައިވާ ވައިބަރ ޗެޓްލޮގެއްވެސް ފެނިފައިވާކަން އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީނުގެ ވަކީލުންނާއި ޔޫސުފް ނައީމްގެ ވަކީލުންވެސް ވަނީ ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ހެކިވެރިޔާއާ އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

ދެން ހާޒިރުކުރަން ނިންމި ފަރާތުގެ ހެކިބަސް މި އަޑުއެހުމުގައި ނަގާފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް