ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2022 | ހޮނިހިރު 15:06
ކޭމްޕަށް ހޮވުނު އަންހެން ދެ ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-ސްޓާރސް އެކަޑަމީ
ކޭމްޕަށް ހޮވުނު އަންހެން ދެ ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-ސްޓާރސް އެކަޑަމީ
ސްޓާރސް އެކަޑަމީ ކޭމްޕް
ސްޓާރސް އެކަޑަމީގެ 4 ކުޅުންތެރިން ސްރީލަންކާގެ ބާސްކެޓް ކޭމްޕެއްގައި ބައިވެރިވަނީ!
 
ކޭމްޕް އޮންނާނީ މިއަހަރު

ސްޓާރސް ބާސްކެޓްބޯޅަ އެކަޑަމީގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިއަކަށް ސްރީލަންކާގެ ބާސްކެޓް ކޭމްޕެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ސްޓާރސް އެކަޑަމީގެ އެލީޓް ލެވެލްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވަނީ ސްރީލަންކާގެ އިމްޕެކްޓް ހޫޕްސް ލެޕް އެކަޑަމީން ގެ ތަމްރީނުތަކުގައެވެ. ސްރީލަންކާގެ ހާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު އެކޭމްޕް އޮންނާނީ މިއަހަރުއެވެ. ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުނު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަކީ އައިޝާ ޒައިނާ ހަފީޒު, އަސްނާ އަޚުތަރު ރަޝާދު, އަހުމަދު އާސް ފަރުހާދު, އަދި މުޙައްމަދު ޒާކިން އިސްމާއީލްއެވެ. މިއީ ފަސް ދުވަހުގެ ކޭމްޕެކެވެ.

ކޭމްޕުން ފުރުޞަތު ލިބުނު ފިރިހެން ދެ ކުޅުންތެރިން: ފޮޓޯ-ސްޓާރސް އެކަޑަމީ

ކޭމްޕްގައި ބައިވެރިވާން ފުރުޞަތު ލިބޭ ކުޅުންތެރިން ކަނޑައެޅީ ސްރީލަންކާ އެކަޑަމީގެ ޓްރެއިނަރ އަދި ފައުންޑަރ ޕްރަނީތް އުޑުމަލަގާލާ ރާއްޖެ އައިސް ސްޓާރސް އެކަޑަމީގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ހަތަރު ދުވަހުގެ ކޭމްޕެއް ބޭއްވުމަށްފަހުއެވެ. ކުޅުންތެރިން ކަނޑައެޅީ މިމެއިމަހު ބޭއްވި ކޭމްޕްގައި ކުޅުނުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމަށް ބަލައިގެންނެވެ.

ސްޓާރސް އެކަޑަމީއަކީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު އެންމެ ފުޅާކޮށް ހިންގަމުން އަންނަ އެއް އެކަޑަމީއެވެ. އެ އެކަޑަމީން ތަމްރީނުކުރަނީ ބާސްކެޓް ކުޅުންތެރިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް