ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2022 | ބުދަ 17:02
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން
އެމްއެމްސީ
މީޑިއާ ކައުންސިލް ރައީސް އިސްތިއުފާއަށް އެދިއްޖެ
މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި މެމްބަރުންގެ ގަރާރެއް
 
ޝަހުބާން ވިދާޅުވަނީ ކުށެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް
 
ގިނަ މެމްބަރުން އެދެނީ ޝަހުބާން ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް
 
އެ ގަރާރުގައި 9 މެމްބަރަކު ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައި

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޝަހުބާން ފަހުމީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި އެ ކައުންސިލްގެ ގިނަ މެމްބަރުން ސޮއިކޮށް ގަރާރެއް ނެރެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ނެރުނު އެ ގަރާރުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޝަހުބާންގެ ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ މަނީ ލޯންޑަރިންގގެ ތުހުމަތުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކާއި ނޫސްވެރިންނާއި އަދި މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ވެސް ގިނަ މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދިވެހި މީޑިއާގެ އަޚުލާގީ ހަމަތައް ކަނޑައަޅައި މީޑިއާގެ ބެލެނިވެރި މުއައްސަސާގެ އެންމެ އިސް މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށް އެފަދަ ތުހުމަތެއް ކުރެވުމުން ކައުންސިލްގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށް ވެސް އިިސްތިއުފާ ދޭނެ ޖެހޭ ކަމަށް އެ ގަރާގުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝަހުބާން އާ މަޝްވަރާތައް ކޮށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދިނުމާ މެދު ވިސްނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މުހުލަތު ބުދަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހަމަވިއިރުވެސް އިސްތިއުފާ ނުދެއްވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިހިނދުން މިހިނދަށް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނެރުނު މި ޤަރާރުގައި އެ ކައުންސިލްގެ 9 މެމްބަރަކު ވަނީ ސޮއި ކުރައްވާފައެވެ. އެ މެމްބަރުންނަކީ ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސް ހުސައިން ސަގީފް އާއި މުޙައްމަދު ޝާފިއު އާއި ހަސަން ޝާކިރު މުހައްމަދު އާއި މުއިއްޒު އިބްރާހިމް އާއި އަންވަރު އިބްރާހިމް އާއި އަލީ ހުސައިން އާއި އިބްރާހިމް ފައުޒީ އާއި މުޙައްމަދު ޝަފާއު ހަސަން އާއި ފާތިމަތު އަހުމަދުއެވެ.

މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައިވެސް މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ. އެ މަޝްވަރާގައި ގިނަ މެމްބަރުން ޝަހުބާން އާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަވެއެވެ.

ދިފާއުގައި ޝަހުބާން ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ކުށެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމަކީ މަގާމުން އިސްތުފާން ދޭންވީ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާއެއް ކޮށްފިނަމަ ވަގުތުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަހުބާންގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ އޭނާގެ އާއިލީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ "ކިންގްސް ފޮރެކްސް" އިން މަނީލޯންޑަރ ކުރާ ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. އެ މައްސަލައިގައި ފުލުހުން ވަނީ ޝަހުބާން އާއި އޭނާގެ ބޭބެ އަދި ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްހާން ފަހުމީގެ ބަޔާންވެސް ނަގާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް