ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2022 | ހޯމަ 17:51
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް މާލީ އެހީ ދިނުން
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 5.1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މާލީ އެހީ ދީފި
 
ޖަޕާނުން ގެންދަނީ އެކި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް އެހީވަމުން
 
މި އެހީގެ ދަށުން، މެރިން ޕޮލިހާއި ޓްރެފިކް ޕޮލިސްގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެވޭނެ
 
މިއީ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ދީފައިވާ އެހީއެއް

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 5.1 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ ދީފިއެވެ.

މި އެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ، މިކަމަށްޓަކައި ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޚަލީލެވެ. ޖަޕާން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެގައުމުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޓަކެއޫޗީ މިދޯރީއެވެ.

ޖަޕާނުން ފޯރުކޮށްދިން މި އެހީ ބޭނުންކޮށްގެން މެރިން ޕޮލިސްގެ ޚިދުމަތަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށް، މި ޚިދުމަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ. އަދި ޓްރެފިކް ޕޮލިސްގެ ޚިދުމަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިގޮތުން ކައުންޓަރ ޓެރަރިޒަމާއި، ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރުމާއި، މީގެ އިތުރުންވެސް ކަނޑުމަތީގައި ހިނގާ މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދުފަހަރު ހޯދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އަދި ޓްރެފިކް މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައްވެސް ހޯދާނެއެވެ.

ޖަޕާނު ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ވެދިން މި އެހީ ފާހަގަކުރައްވައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ޚަލީލް ވަނީ ޖަޕާނު ސަރުކާރަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ރާއްޖެއާ ޖަޕާނާ ދެމެދު އޮންނަ ޒަމާންވީ ގާތް ގުޅުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން، ޖަޕާނުން ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގައި އަދާކުރާ ޚާއްސަ ރޯލު ފާހަގަވެގެންދާކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭބޭފުޅުންނާއި ފުލުހުންގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޖަޕާނުގެ އެމްބަސީން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް