ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2022 | ހޮނިހިރު 14:28
އަގުއޭރޯ
އަގުއޭރޯ
ޓްވިޓަރ
ބެލެންޑޯ 2022
ބެލެންޑޯ ލިބުން ހައްގީ ބެންޒީމާއަށް: އަގުއޭރޯ
ފައިނަލުގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިކުތް ނަމަވެސް، ބެލެންޑޯ ހައްގީ ބެންޒީމާއަށް

މިއަހަރަގެ ބެލެންޑޯ ލިބުން އެންމެ ހައްގީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކަރީމް ބެންޒީމާއަށް ކަމަށް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ ބުނެފިއެވެ.

ޞިއްހީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިހާރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާފައިވާ އަގުއޭރޯ މިހެން ބުނީ ސްޓޭކް އިން އޭނާއާ ކުރި ސުވާލަކާ ގުޅިގެންނެވެ. އަގުއޭރޯ ބުނީ މި ސިޒަނުގައި ބެންޒީމާ ދެއްކީ ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ބެންޒީމާއަށް ބެލެންޑޯ ލިބެން ޖެހޭކަމަށެވެ. އަދި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލްގެ ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ނިކުތް ނަމަވެސް، ބެލެންޑޯ ލިބެން ޖެހޭނީ ބެންޒީމާއަށް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބެންޒީމާ އަންނަނީ މި ސީޒަނުގައި ރެއާލްއާއެކު ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާގެ ކެޕްޓަން ކަމުގެ ދަށުން ރެއާލުން ވަނީ މިސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. ލީގުގައި ޖެހި 27 ގޯލާއެކު ބެންޒީމާއަކީ މި ސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އަދި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދިނީ ވެސް ބެންޒީމާއެވެ. އޭނާ ވަނީ 12 ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ކޮޅަށް ބެންޒީމާ ވަނީ 17 މިނެޓުގެ ތެރޭގައި ތިން ލަނޑު ޖަހައި އެ ޓީމު ކަޓުވާލާފައެވެ. އަދި ކުއާޓާ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ޗެލްސީ ކޮޅަށް ވެސް ތިން ލަނޑު ޖަހައި ހެޓްރިކް ހެދިއެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރެއާލް މޮޅުވީވެސް ބެންޒީމާ ޖެހި ލަނޑުނެވެ. ސެމީ ފައިނަލްގައި ބެންޒީމާ ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ކޮޅަށް ދެ ޕެނަލްޓީން ގޯލު ޖަހާފައެވެ.

މިއަހަރުގެ ބެލެންޑޯ އެވޯޑު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރ 17 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް