ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2022 | ހުކުރު 17:42
ވިއަވަތި ރާއްޖެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ރައީސް ޞާލިޙު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
ވިއަވަތި ރާއްޖެ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ރައީސް ޞާލިޙު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ވިއަވަތި ރާއްޖެ
"ވިއަވަތި ރާއްޖެ" ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފި
 
ރައީސް ވަނީ ވާދެމުމުގެ ރޭހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައި
 
މަހާސިންތާއަށް ރައީސް ވަނީ މިއަދު އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންފައި

އއ.އުކުޅަހުގައި ބޭއްްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވިއަވަތި ރާއްޖެ މަހާސިންތާ ފެށުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި މަހާސިންތާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުމަށް ރައީސް ވަނީ މިއަދު ހަވީރު އުކުޅަހަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. އެއަށްފަހު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ސްޕޯޓްސް ފެސްޓިވަލް ކުރިއަށް ދިޔަ ސަރަހައްދަށް ވަޑައިގެން ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. މިގޮތުން ރައީސް ވަނީ ވާދެމެމުގެ ރޭހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. ރައީސްގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުންނާއި ބައެއް އިސްވެރިންގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިން ވެސް ވަނީ މި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ.

ބޮޑުބެރުގެ ހަރަކާތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ދިޔަ މިފެސްޓިވަލުގައި ރައީސް ދެން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ގޯލަށް އަމާޒުކޮށް ބޯޅަ ޖެހުމުގެ ގޭމުގައެވެ. މި ގޭމުގައި ގިނަ ޓީމުތަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ކޮންމެ ޓީމެއްގައި ވެސް 15 ބައިވެރިން ހިމެނެއެވެ. ތިން ވަނަ ކުޅިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތީ ވޮލީ ކުޅުމުގައެވެ.

ވޮލީއަށްފަހު ކުޅިވަރު ފެސްޓިވަލް ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިއަށް ދިޔައީ ފެސްޓިވަލްގެ ބައިވެރިންނަށް ދެވޭ ހަވީރުގެ ސައި ފޮދެކެވެ. ސަޔަށްފަހު މޫދަށް އެރުމުގެ އިވެންޓެއް ވެސް ކުރިއަަށްދާނެއެވެ.

މިމަހުގެ 28-29 ގައި ކުރިޔަށްގެންދާ މި ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު އެއް މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ކައުންސިލުތައް ބާރުވެރިކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެއްވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް