ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2022 | ބުރާސްފަތި 07:28
ކިޔެވްގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ
ކިޔެވްގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ
އޭޕީ
ޔޫކްރެއިންގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވުން
ތިން މަސްފަހުން ކިޔެވްގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވައިފި
 
ކިޔެވްގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ބަންދުކޮށްފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 14 ގައި

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް ހަމަލާދޭން އުޅޭކަމުގެ ބިރާއެކު މީގެ ތިން މަސްކުރިން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިޔެވްގައި ހުރި އެމްބަސީ ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ބުދަ ދުވަހު އެމްބަސީ އަލުން ހުޅުވާފައިވާކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސެކެޓްރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެމެރިކާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުން ވަނީ އެގައުމު ރަޝިޔާގެ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުކޮށްފައިކަމަށެވެ. އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައިވެސް ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންނާއި ޔޫކްރެއިން ސަރުކާރަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާނެކަމަށެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާއިން ކިޔެވްގައި ހުރި އެމްބަސީ ބަންދުކުރިނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ގެންދިޔައީ ލިވިވްގެ އިތުރުން ޕޮލެންޑުން ޚިދުމަތްތައް ދެމުންނެވެ.

ބްލިންކެންގެ ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކިޔެވްގައި އަލުން އެމްބަސީ ހުޅުވާއިރު އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިތުރު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާކަމަށެވެ.

ކިޔެވްގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަލުން މިހުޅުވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އުތުރާއި މެދުތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ ސިފައިންނަށް ކުރިމަތިވި ނާކާމިޔާބީއާއެކުއެވެ. ހަނގުރާމަ މިހާރު ބޮޑަށް ހިނގަމުންދަނީ އިރުމައްޗާއި ދެކުނުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް