ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2022 | ބުދަ 11:59
އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ލީޑަރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔާމީނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ މަޖިލީހަށް
ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ 241 ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައިފި
 
އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޣައްސާން މައުމޫން
 
ރައީސް ޔާމިނަށް އިންޒާރު ދީފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ފޯސް ޓްވިޓާގައި އާއްމުކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީ (241 ކޮމިޓީ) އަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވީ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫނެވެ. އެ މައްސަލަ ބަލައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ޣައްސާން މަޖިލީހަށް ސިޓީ ފޮނުއްވީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ޣައްސާން ފޮނުއްވެވި ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ފޯސްގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ޓްވިޓާ އެކައުންޓަކުން އާއްމު ކުރި ވީޑިއޯއެއްގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ހަށިކޮޅަށް ގެއްލުންދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ ވީޑިއޯގައި ފެންނަ މީހާގެ ވާހަކަތަކުން އެމަނިކުފާނަށް ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދޭން ރާވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެސިޓީގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ފޯސްގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތަކެއް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ޓްވިޓާއިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯގައި ވަނީ އިންޑިއާގެ އަގު ވައްޓާލުމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ކުރަމުން އަންނަ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ އައުޓް ހަރަކާތައް ފާޑުކިޔައި ރައީސް ޔާމީން "ސައިޒު" ކޮށްލާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ވީޑިއޯގައިވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަގުތުގައި މޯލްޑިވްސް ޔޫތު ފޯސްއިން ވަނީ، ރައީސް ޔާމީން ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ހ. ދޫވެހި ކުރިމައްޗަށް އެއްވެ މުޒާހަރާ ވެސް ކޮށްފައެވެ. މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ގޮވާލަމުންދިޔައީ ރައީސް ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށް ޖަލަށް ލުމަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީނަށް އިންޒާރު ދިން މައްސަލަ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވަނީ ފުލުހުންނަށް ވެސް ހުށަހަޅައިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް