ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2022 | އަންގާރަ 09:02
މިމެޗުގައިވެސް ރޮނަލްޑޯ ލަނޑުޖެހި:ފޮޓޯ-މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
މިމެޗުގައިވެސް ރޮނަލްޑޯ ލަނޑުޖެހި:ފޮޓޯ-މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ވަގުތީ ކޯޗު ރަންގްނިކް ޔުނައިޓެޑްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހޯދި އެންމެ ބޮޑު މޮޅާއެކު ހިތްހަމަޖެހުމެއް
 
މޮޅުވިޔަސް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފުރުޞަތު ހަނި

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ވަގުތީ ކޯޗު ރަލްފް ރަންގްނިކްއާއެކު އެކުލަބުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ހޯދި އެންމެ ބޮޑު މޮޅާއެކު ހަމަޖެހުމެއް ލިބިއްޖެއެވެ. މިސީޒަންގައި ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑް އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފަހު މެޗު ބްރެންޓްފޯޑާ ވާދަކޮށް ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 ނެވެ.

ލީގުގައި މިސީޒަންގައި ޔުނައިޓެޑަށް ބާކީ އޮތް ދެމެޗު ކުޅެން ޖެހޭނީ ރަށުން ބޭރުގައެވެ. އެ ދެމެޗުން މޮޅުވެގެންވެސް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގަ ހޯދުމުގެ އަމިއްލަ ބާރެއް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަކަށް ނެތެވެ. ބްރެންޓްފޯޑް ކޮޅަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަަމަ ގޯލް ޖެހީ ނުވަވަނަ މިނިޓްގައި ބުރޫނޯ ފެނާންޑޭސްއެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރޮނަލްޑޯއެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ތިންވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ރަފެއަލް ވަރޭންއެވެ. މެޗުގައި ރޮނަލްޑޯ ދެވަނަ ގޯލެއް ޖެހިނަމަވެސް ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ގޯލެއް ނޫންކަމަށް ނިންމިއެވެ. އެއީ ރޮނަލްޑޯ އޮފްސައިޑްގައި ހުރުމުންނެވެ.

މިމޮޅާއެކު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 58 ޕޮއިންޓާއެކު ހަ ވަނާގައެވެ. ހަތަރު ވަނާގައި އޮތް އާސެނަލްއާ ދެމެދު ފަސް ޕޮއިންޓްގެ ފަރަޤެއް އެބައޮތެވެ. އެކަމަކު އާސެނަލްއަށް ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ އިތުރަށް ދެމެޗު ނުކުޅެ އެބައޮތެވެ. މިސީޒަނަށްފަހު ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނީ ނެދަލެންޑްސްގެ އެރިކް ޓެންހާގްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
50%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް