ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2022 | ހޯމަ 18:17
ފުވައްމުލަައް ސިޓީ
ފުވައްމުލަައް ސިޓީ
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ޑައިވިންގއަށް ފޭބި މީހަކު ހޯދަނީ
ޑައިވިންގއަށް ފޭބި މީހާ ހޯދުމަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދިއްޖެ
 
އެމީހާ ލައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ޑައިވިންގ ސޫޓަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ފިންސެއް، އަޅައިގެންހުރީ ކަޅުކުލައިގެ މާސްކެއް
 
ޓައިގަރ ޝާކް ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓަށް ޑައިވިންގއަށް ފޭބީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:30ހާއިރު
 
މިހާދިސާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ އުމުރުން 35 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނޭ

ޏ. ފުވައްމުލަކު ނެރު ކައިރިއަށް ޑައިވިންގއަށް ފޭބި މީހެއްގެ ޚަބަރެއް ނުވެގެން އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ކުރަމުންދާއިރު، މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ވޭތޯ އެސަރަހައްދުން ދަތުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ބަލައިދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެއެވެ.

އެކަމާގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، މިމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ކޯސްޓްގާޑު ފޯތު ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. ފުވައްމުލަކު "ޓައިގަރ ޝާކް" ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓަށް ޑައިވިންގއަށް ފޭބި މިމީހާ ގެއްލުނުކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ)އަށް ލިބިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 15:36ހާއިރުއެވެ.

މިހާދިސާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ އުމުރުން 35 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. މިމީހާ ޑައިވިންގއަށް ފޭބީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:30ހާއިރު ކަމަށާއި، ފީނަން ފޭބިއިރު އެމީހާ ލައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ޑައިވިންގ ސޫޓަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ފިންސެއް ކަމަށާއި، އަޅައިހެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ މާސްކެއްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

"ރާއްޖެއެމްވީ"އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޑައިވިންގއަށް ދިޔައީ ދެ މީހުންނެވެ. އެތަނުން އެކަކު ފެނިފައިވާއިރު އެމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސްއެވެ. ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ އަކީ ފުވައްމުލަކު ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑައިވިންގ މާސްޓަރެކެވެ. މިމީހާއަކީ ފުވައްމުލައް ސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެކެވެ.

މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު، 191ށް ގުޅުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
8%
50%
8%
8%
25%
ކޮމެންޓް