ކ. މާލެ
|
25 އޯގަސްޓް 2022 | ބުރާސްފަތި 20:51
ޏ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެތުލެޓިކްސް ޓީމު
ޏ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެތުލެޓިކްސް ޓީމު
ރާއްޖެއެމްވީ
ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތް: ޏ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު
 
މުބާރާތް އޮންނާނީ ގދ. ތިނަދޫގައި، ސެޕްޓެމްބަރު 11ން 15ގެ ނިޔަލަށް

މިއަންނަ މަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުންމީދު އެބައޮތްކަމަށް ޏ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުން ބުނެފިއެވެ.

މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިން އިންޓަރވިއުއެއްގައި ޏ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ލީޑިންގް ޓީޗަރު އަހުމަދު ފިރާޝް ވިދާޅުވީ، މިއަހަރުގެ އިންޓަރސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައިވެސް ޓީމުން ހޯދިފަދަ ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް މުބާރާތުގައި ހޯދުމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަރިތަކުރަން ލިބުނު ވަގުތު މަދުވުމުން، އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން ފިރާޝް ފާހަގަކުރިއެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޏ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 70 ވަރަކަށް ދަރިވަރުން މިހާރު އަންނަނީ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުންނެވެ. ފިރާޝް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމު އެކުލަވާލާނެކަމަށެވެ. އަދި ޓީމުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 40 ވަރަކަށް އެތުލީޓުން ހިމަނަން ނިންމާފައިވާކަން ފިރާޝް ފާހަގަކުރިއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަމުން ފިރާޝް ވަނީ މިފަދަ ގިނަ މުބާރާތްތައް ދަރިވަރުންނަށް ލިބުމަކީ އެދަރިވަރުންގެ ހުނަރު އިތުރަށް ކުރިއެރުވުމަށް ލިބޭނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި މިފަދަ މުބާރާތްތައް ދުރާލާ ރޭވިއްޖެނަމަ ދަރިވަރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރިތަކުރުން ލިބި، ނަތީޖާތައް ރަނގަޅުކުރެވޭނެކަން ފިރާޝް ފާހަގަކުރިއެވެ.

ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ނަމުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތުގައި 24 ސްކޫލަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މުބާރާތް އޮންނާނީ ގދ. ތިނަދޫގައި، ސެޕްޓެމްބަރު 11ން 15ގެ ނިޔަލަށެވެ.

މި މުބާރާތް ހިންގުމަށް ގދ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ރައުހަތު ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއެވެ. މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖެޓީވީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް