ކ. މާލެ
|
28 ޖޫން 2022 | އަންގާރަ 22:49
މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް
މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިންގެ މަތިންދާ ބޯޓެއް
އެމްއޭސީއެލް
މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް
ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، ހޯރަފުށި، ފުވައްމުލައް އަދި ތިމަރަފުއްޓަށް އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަނީ
 
އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތަކަށް ވަނީ ޑިމާންޑު ބޮޑުވެފައި
 
މިމަހުގެ 16ން ފެށިގެން މޯލްޑިވިއަނުން ގެންދަނީ އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަމުން
 
މި ދަތުރުތައް އޮންނާނީ ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހު

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތަކަށް ޑިމާންޑު ބޮޑުވެ، އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ އެއަރލައިނުން ބުނެފިއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ބުނީ، ޑިމާންޑު ބޮޑުވެފައިވާތީ އަންނަ ޖުލައި 1 ވަނަ ދުވަހު، ފުވައްމުލަކާއި ހޯރަފުއްޓާއި ތިމަރަފުއްޓަށް އިތުރު ދަތުރުތަކެއް ބާއްވަން ނިންމާފައިވާކަމަށެވެ.

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ޑިމާންޑު އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރަކުން އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންދާނެކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް ޑިމާންޑު ބޮޑުވަމުންދާތީ މޯލްޑިވިއަނުން ގެންދަނީ މިމަހުގެ 16ން ފެށިގެން އިތުރު ދަތުރުތައް ބާއްވަމުންނެވެ. މިގޮތުން ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ހޯރަފުށި އަދި ފުވައްމުލަކަށް ގިނަ ދަތުރުތަކެއް ދަނީ ބާއްވަމުންނެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު މާލެއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް، އަދި ކުޅުދުއްފުށިން ހޯރަފުއްޓަށް އިތުރު ދަތުރުތަކެއް ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އިތުރު ދަތުރުތަކެއް ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާއިރު، ބުރާސްފަތީގައި ފުވައްމުލަކަށް އިތުރު ދަތުރުތަކެއް ބާއްވަން މޯލްޑިވިއަނުން ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
33%
0%
0%
17%
50%
ކޮމެންޓް