ކ. މާލެ
|
2 މެއި 2022 | ހޯމަ 22:27
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް
ޑައިވިންގއަށް ފޭބި މީހަކު ހާލުދެރަވުން
ހާލު ދެރަވި ޑައިވަރު އިތުރުފަރުވާއަށް ކަނޑިންމަ ރިސޯޓަށް
 
އެކަކު ގެއްލިގެން އަދިވެސް އަންނަނީ ހޯދަމުން
 
ޓައިގަރ ޝާކް ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓަށް ޑައިވިންގއަށް ފޭބީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:30ހާއިރު
 
މިހާދިސާ ހިނގިގޮތް އަދި ސާފެއްނުވޭ

ޏ. ފުވައްމުލަކު ނެރު ކައިރިއަށް ޑައިވިންގއަށް ފޭބި ދެ މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލު ސީރިއަސް މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް ދ. ކަނޑިންމަ ރިސޯޓަށް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

ފުވައްމުލަކުން "ރާއްޖެއެމްވީ"އާ ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނީ, ހާލު ސީރިއަސް މީހާ ކަނޑިންމަ ރިސޯޓަށް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ކަމަށެވެ. އެރިސޯޓަށް ފޮނުވާލާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުނުތަނާއެވެ. ޑައިވިނަށް ގޮސް އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ޑީކޯވާ މީހުންނަށް ފަރުވާދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޚާއްސަ އާލާތްތައް ކަމަށްވާ ޗެމްބަރއެއް ފުވައްމުލަކާ އެންމެ ކައިރިން ހުންނަނީ ކަނޑިންމަ ރިސޯޓްގައެވެ.

މިހާދިސާ ހިނގިގޮތް އަދި ސާފުނުވާކަމަށް ފުވައްމުލަކުން ވާހަކަދެއްކި މީހާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

މިހާދިސާގައި ޑައިވްކުރަން ދެން ފޭބި މީހާ ނުފެނިގެން އަންނަނީ ހޯދަމުންނެވެ.

އެކަމާގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ، މިމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާ ކޮމާންޑް ކޯސްޓްގާޑު ފޯތު ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. ފުވައްމުލަކު "ޓައިގަރ ޝާކް" ޑައިވިންގ ޕޮއިންޓަށް ޑައިވިންގއަށް ފޭބި މިމީހާ ގެއްލުނުކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑު މެރިޓައިމް ރެސްކިޔު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރ (އެމްއާރުސީސީ)އަށް ލިބިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 15:36ހާއިރުއެވެ.

މިހާދިސާގައި ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަނީ އުމުރުން 35 ވަރަކަށް އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. މިމީހާ ޑައިވިންގއަށް ފޭބީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:30ހާއިރު ކަމަށާއި، ފީނަން ފޭބިއިރު އެމީހާ ލައިގެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ ޑައިވިންގ ސޫޓަކާއި ކަޅުކުލައިގެ ފިންސެއް ކަމަށާއި، އަޅައިހެން ހުރީ ކަޅުކުލައިގެ މާސްކެއްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ޑައިވިންގއަށް ގޮސްއުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ މުހައްމަދު ސައީދު - ސޯޝަލް މީޑިއާ

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ޑައިވަރަކީ ތަޖުރިބާ ކާރު ޑައިވަރެއްކަމުގައިވާ މުހައްމަދު ސައީދު (ސައިއްޓޭ)އެވެ. ސައިއްޓޭއަކީ ފުވައްމުލަކު ގެސްޓް ހައުސްއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ޑައިވިންގ މާސްޓަރެކެވެ.

މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ކޯސްޓްގާޑުގެ ހިލޭ ގުޅޭ ނަންބަރު، 191ށް ގުޅުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދެއެވެ. އަދި އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ކުރަމުންދާއިރު، މިމީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް ޚަބަރެއް ވޭތޯ އެސަރަހައްދުން ދަތުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުން ބަލައިދިނުމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
9%
18%
64%
9%
0%
0%
ކޮމެންޓް