ކ. މާލެ
|
26 އޭޕްރިލް 2022 | އަންގާރަ 13:11
ޑިޕްލޮމެޓް އޮފް ދި އިޔާރ އެވާރްޑް ޑރ ފަރަހަނާޒް ފައިސަލްއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވުން
ޑިޕްލޮމެޓް އޮފް ދި އިޔާރ އެވާރްޑް ޑރ ފަރަހަނާޒް ފައިސަލްއަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑިޕްލޮމެޓް އޮފް ދި އިޔާރ އެވާރްޑް
އޭޝިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓް އޮފް ދި އިޔާރ އެވާރޑް ޑރ ފަރަހަނާޒް ފައިސަލްއަށް
 
ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި އެވޯޑު ދެނީ 10 ބޭފުޅަކަށް
 
މިއީ ވޯޓު ލައިގެން ދޭ ވަރަށް ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެއް
 
އެވޯޑް އެކަމަނާއާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ 25 އޭޕްރީލް 2022 ގައި

"ޑިޕްލޮމެޓް އޮފް ދި އިޔާރ ފްރޮމް އޭޝިއާ އެންޑް އޯޝޭނިއާ 2022" ގެ އެވާރޑް ދިވެހިރާއްޖެއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ފަރަހަނާޒް ފައިސަލް އަށް ލިބިވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި އެވޯޑް އެކަމަނާއާ ޙަވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ، 25 އޭޕްރީލް 2022 ގައި ބޭއްވި އައި.އެޗް.ޖީ ޑިޕްލޮމެޓު އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑްސް ހަފްލާގައެވެ.

ޑިޕްލޮމެޓް އޮފް ދަ އިޔަރ އެވޯޑަކީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ 165 އަށްވުރެ ގިނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ ތެރެއިން ވޯޓު ލައިގެން ދޭ ވަރަށް ޝަރަފުވެރި އެވޯޑެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި އެވޯޑު ދެނީ 10 ބޭފުޅަކަށެވެ. އެގޮތުން މިއީ މިއެވޯޑް ދޭތާ 12 ވަނަ އަހަރެވެ.

އޭޝިއާ އަދި އޯޝޭނިއާ އަކީ ގިނަ ޤައުމުތަކެއް ކަވަރު ކުރާ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވާއިރު އެ ޤައުމުތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓުންގެ ތެރެއިން ޑރ. ފަރަހަނާޒް ފައިސަލް އަށް މި އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގަތުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބުނު ވަރަށްބޮޑު ޝަރަފެކެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދުވެސް ވަނީ އެކަމަނާއަށް މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އެވޯޑާއި ޙަވާލުވެ ވަޑައިގަތުމަށްފަހު ޑރ. ފަރަހަނާޒް ފައިސަލް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އެކަމަނާ ވަނީ އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ކަމަށްޓަކައި މާތްﷲ ގެ ޙަޟްރަތަށް ހަމްދު ކުރައްވައި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރުގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވައިގެން ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު އެކަމަނާއަށް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު އާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ޓީމަށް ވަރަށްޚާއްސަ ޝުކުރެއް އެކަމަނާ ރައްދު ކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް