ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 23:36
މަސްޖިދުއް ނަބަވީ
މަސްޖިދުއް ނަބަވީ
ސައުދީގެޒެޓް
މަސްޖިދުއް ނަބަވީ
ރަމަޟާން މަހާއެކު މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އެތައް މިލިއަން މީހުންނާއެކު ފުރާލައިފި
 
މި ރަމްޟާން މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް މަސްޖިދުއް ނަބަވީއަށް 14.7 މިލިއަން މީހުން އަޅުކަމުގެ ކަންކަންމުގައި ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ

ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް މަދީނާގައި ހުންނަ ރަސޫލާގެ މިސްކިތް ނުވަތަ މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އެތައް މިލިއަން މީހުންނާއެކު ވަނީ ފުރާލާފައެވެ.

މަސްޖިދުއް ނަބަވީ - ސައުދީގެޒެޓް

މި ރަމްޟާން މަހު މިހާތަނަށް މަސްޖިދުއް ނަބަވީއަށް 14.7 މިލިއަން މީހުން އަޅުކަމުގެ ކަންކަންމުގައި ގޮސްފައިވާ އިރު، 944،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

އަދި މިގޮތުން މަސްޖިދުއް ނަބަވީއަށް ޒިޔާރާތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަޅުކަންކުރުމަށް ދާ ފަރާތްތަކަށް ސައޫދީ ސަރުކާރުން ލުއި އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް ސައޫދީ ގެޒެޓް ޚަބަރުދެއެވެ.

މަސްޖިދުއް ނަބަވީ - ސައުދީގެޒެޓް

އެގްޒެކެޓިވް އަދި ފީލްޑް އެފެއަރޒްގެ އެޑްވައިޒަރ އަދި ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް، އަބްދުލްއަޒީޒް ބިން އަލި އަލް-އައްޔޫބީ ވިދާޅުވީ މަސްޖިދުއް ނަބަވީއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޚާއްސަ ޓީމެއް ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

މަސްޖިދުއް ނަބަވީ - ސައުދީގެޒެޓް

މިސްކިތަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެޖެންސީން 24 ގަޑި އިރު ހުއްޓުމެއް ނެތި އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ރަމްޟާން މަހުގެ ފަހު ދިހައިގެ ދުވަސްތަކުގައި ދާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމާއެކު މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ފުޅާކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް