ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2022 | ހޮނިހިރު 23:39
އުމްރާވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓްވި ބަސް
އުމްރާވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަނިކޮށް އެކްސިޑެންޓްވި ބަސް
ޚަލީޖް ޓައިމްސް
ސައުދީގައި ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވުން
އުމްރާވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 8 މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
45 މީހަކަށް އެކިވަރިގެ އަނިޔާވެފައިވޭ

މަދީނާގައި އުމްރާވެރިން ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ ބަހެއް އެކްސިޑެންޓްވެ 8 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

ޚަލީޖްޓައިމްސްގައި ބުނެފައިވަނީ މި ހާދިސާގައި 8 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު، 45 މީހަކަށް އަނިޔާވެފައިވާކަމަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ ބަހާއި ޓްރަކެއް ޖެހިގެންނެވެ.

އެކްސިޑެންޓްވި އިރު ބަހުގައި ތިބީ އުމުރާވެރިން ކަމަށާއި، އެކްސިޑެންޓް ހިނގީ އަލް-ހިޖްރަ ހައިވޭގައި ކަމަށް ޚަލީޖްޓައިމްސްގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެކްސިޑެންޓް ހިނގުމާއެކު އެ ތަނުގައި އަނިޔާ ލިބުނު މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، ފަހުން އެމީހުން ވަނީ އިތުރު ފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު 20 ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލާންސް އެތަނަށް ގޮސް ވަގުތުން މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމާއި، އަނިޔާވި މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުގައި ހަރަކާތެރިވެފައިވެއެވެ. މި ހައިވޭއަކީ މަދީނާއާއި މައްކާ ގުޅުވާދޭ މައި ހައިވޭއެވެ.

ސައުދީއަރަބިއްޔާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ދަނީ އެކްސިޑެންޓް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
36%
0%
45%
0%
9%
9%
ކޮމެންޓް