ކ. މާލެ
|
13 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 12:26
ހަނީ ގާލިކް ޗިކަން
ހަނީ ގާލިކް ޗިކަން
ޑެލިޝިއަސް އެންޑް އީޒީ ރެސިޕީ
ބަދިގެ 1443
ހަނީ ގާލިކް ޗިކަން
 
މިއީ 15 މިނިޓް ތެރޭ ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ފަސޭހަ ރެސިޕީއެއް

ބޭނުންވާ ތަކެތި

 • 2 ޗިކަން ބްރެސްޓް
 • ލޮނު (ރަހަލާ ވަރަށް)
 • ބްލެކް ޕެޕަރ
 • 5 ސަމުސާ ފުށް
 • 40ގ ބަޓަރ
 • 3 ގާލިކް (ހިމުންކޮށް ކޮށާފައި)
 • 1 ސްޕްރިންގ އޮނިއަން (ކޮށާފައި)
 • 20ގ ބަޓަރ
 • 1 ސައިސަމުސާ ލައިޓް ސޯއީ ސޯސް
 • 1 ސައިސަމުސާ ވިނިގަރ
 • 5 ސައިސަމުސާ މާމުއި

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ ޗިކަން ބްރެސްޓްގައި ކިއުބްކޮށް ޅިޔަ އަޅާލާށެވެ. ޅިޔަ އަޅާ ނިމުމުން ލޮނު އަދި ބްލެކް ޕެޕަރ އޭގެ މައްޗަށް ބުރުވާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުކުޅު މަސްގަނޑުގެ ދެ ފުށުގައި ރަނގަޅަށް ފުށް ހާކާލާށެވެ.

މަސްގަނޑު ފްރައި ކޮށްލަން 40 ގްރާމްގެ ބަޓަރު ތަވައަކަށް އަޅާ ތެޔޮ ކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކޮންމެ ސައިޑެއް 5 ނުވަތަ 8 މިނިޓް ވަންދެން ފްރައިކޮށްލާށެވެ. ރޯފިލުމުން ތަވާގެ ތެރެއަށް 20 ގްރާމުގެ ބަޓަރުކޮޅު އަޅާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ލޮނުމެދު އަޅައިގެން ފްރައި ކޮށްލާށެވެ. ދެން އޭގެ ތެރެއަށް ލައިޓް ސޯއީ ސޯސް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލުމަށްފަހު، ބާކީ ހުރި ވިނިގަރ އަދި މާމުއި އަޅައި މަސްގަނޑުގެ ދެ ފުށުގައި ހޭކޭ ގޮތަށް ފްރައިކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު މަސްގަނޑު މައްޗަށް ސްޕްރިންގް އޮނިއަން ބުރުވާލުމަށްފަހު، ތަވާގެ ތެރޭގައި ހުރި ސޯސް ވެސް އޭގެ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް