ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2022 | ބުރާސްފަތި 05:26
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަނީ
 
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އަށް ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހެދުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހުއްދަ ދީފައިވޭ

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ނިމުންމުން ނިންމާފައިވަނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް 4 ވަނަ ދައުރުގެ 47 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އަށް ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހެދުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިންނެވެ. މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްއިން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހެދުމަށް ފާސްކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ މިކަން ހުއްޓުވާފައެވެ.

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަމިއްލަ ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމުގެ އިތުރުން ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ އެސްއޭޕީ ސިސްޓަމް ވިއަ މޮޑިއުލްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ވިއަ މޮޑިއުލްއަކީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ ކައުންސިލް ތަކަކުން މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންކުރާ މޮޑިއުލް އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް