ކ. މާލެ
|
6 އޭޕްރިލް 2022 | ބުދަ 07:54
ވިސާމް އަލީއަށް ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރައްވަނީ
ވިސާމް އަލީއަށް ފަތްކޮޅު ހަވާލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ސަފީރުކަމުން ވިސާމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުން
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރުކަމުން ވިސާމް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
 
ވިސާމް މެލޭޝިޔާގެ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު ވިސާމް އަލީ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ އެ މަގާމުގައި ހުންނަވާ ވިސާމް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް ޝުކުރުއަދާކުރައްވާފައެވެ. ވިސާމް މެލޭޝިޔާގެ ސަފީރުކަމަށް އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހުއެވެ. ވިސާމް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވި ސަބަބެއް ހާމަކުރައްވާފައި ނުވެއެވެ.

ސަފީރުކަން ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ވިސާމް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވާފައެވެ. ވިސާމަކީ ކެންދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީގެ އަނބިކަނބަލުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް