ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 13:51
އެޕަލް ބިސްކަޓް ފަޖް
އެޕަލް ބިސްކަޓް ފަޖް
ހޭންޑް ޓަޗް / ޔޫޓިއުބް ކުކިންގ ޗެނަލް
ބަދިގެ 1443
އެޕަލް ބިސްކަޓް ފަޖް
 
މި ރެސިޕީ ތައްޔާރުކޮށްލަން މާ ގިނަ ބާވަތެއް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

މިއީ ފަސޭހައިން ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ ފޮނިކާއެއްޗެކެވެ.

ބޭނުންވާ ތަކެތި

  • 100ގ ބިސްކޯދު
  • 1 ޖޯޑު މިލްކް (250މލ)
  • 2 އާފަލް
  • 2 ސަމުސާ ހަކުރު
  • 1/4 ސަމްސާ ސިނަމަން ޕައުޑަރ
  • 1 ސަމުސާ އަންސޯލްޓެޑް ބަޓަރ
  • 2 ސަމުސާ ވޯލްނަޓް (މުގުރާފައި)
  • 2 ސަމްސާ
  • 2 ސަމުސާ ކޯން ފްލަރ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް

އެންމެ ފުރަތަމަ އެއް އާފަލު ގާނާލުމަށްފަހު، އޭގެ ތެރެއަށް ދެ ސަމުސާ ހަކުރާއި، ސިނަމަން ޕައުޑަރ އާއި ބަޓަރު އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު 13 މިނިޓް ވަންދެން ކައްކާށެވެ. ކައްކާނީ އާފަލްތައް މަޑުވަންދެންނެވެ. ބޭނުންވާ ވަރަށް އާފަލްތައް މަޑުވުމުން ބިސްކޯދު ފުޑުކޮށްފައި، ބިސްކޯދާއި ވޯލްނަޓް އަޅައިގެން އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއެއްގައި ފަތުރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ބޯތައްޓަކަށް ކޯން ފްލަރ އާއި އެއް ޖޯޑު މިލްކު އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ގިރާލާށެވެ. ކުރިން ތައްޔާރުކޮށްފައިހުރި އާފަލް ޓްރޭގެ ޓޮޕްލޭޔަރ ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް އާފަލެއް ކިއުބްކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު، ތަވައެއްގައި ބަޓަރު ކޮޅަކާއި 2 ސަމުސާ ހަކުރާއި ކުޑަ ސިނަމަން ޕައުޑަރ އަޅައިގެން މަޑު ގިނީގައި 8 ނުވަތަ 10 މިނިޓް ވަންދެން ކައްކާށެވެ. އޭރަށް އާފަލްތައް މަޑުވާނެވެ. މަޑުވުމުން އާފަލުކޮޅެއް ނަގާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއީ ފަހުން ބޭނުންކޮށްލާށެވެ. ދެން ކުރިން ގިރާލި މިލްކް އާއި ހަކުރު ކޮޅެއް އަޅައިގެން އާފަލް އޮލަވަންދެން ކައްކާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިން ތައްޔާރުކުރި އެޕަލް ޓްރޭގެ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ. ދެން ކުރިން ކިއުބްކޮށް ކެއްކި އާފަލުން އެތިކޮޅަކާއި ޗޮޕް ކޮށްފައި ހުރި ވޯލްނަޓުން ގާނިޝް ކޮށްލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
25%
0%
0%
0%
25%
ކޮމެންޓް