ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2022 | އާދީއްތަ 07:17
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ލެސްޓަރ ސިޓީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ލެސްޓަރ ސިޓީ ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ
 
ގަދަ ހަތަރަކާއި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި ދެމެދު 4 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަޤެއް އެބައޮތް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ލެސްޓަރ ސިޓީ އަތުން ކިރިޔާ ބަލިނުވެ, މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވެއްޖެއެވެ. މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ފްރެޑް ޖެހި ގޯލުންނެވެ. އޭގެކުރިން ލެސްޓަރ ސިޓީއަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އިހަނާޗޯއެވެ.

މެޗުގައި އިހަނާޗޯއަށް ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ މަޑިސަންއެވެ. އޭނާ ވަނީ މެޗުގައި ލަނޑެއްވެސް ޖަހާފައެވެ. އެކަމަކު ވީއޭއާރުން ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ލަނޑު ބަލައެއް ނުގަތެވެ.

ރޮނާލްޑޯއާއި ނުލާ ކުޅެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް މެޗުން މޮޅުނުވެވުމުން, ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގައަކާއި ދެމެދު 4 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަޤެއް އެބައޮތެވެ. ޔުނައިޓެދް އޮތީ 50 ޕޮއިންޓާއެކު ހަ ވަނާގައެވެ. ހަތަރު ވަނާގައި އާސެނަލް އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އާސެނަލްއަށް ޔުނައިޓެޑަށްވުރެ އިތުރަށް ދެ މެޗު އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް