ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2022 | ބުދަ 12:35
އެމެޓް ޓިލް އެންޓި ލިންޗިންގ އެކްޓް
އެމެޓް ޓިލް އެންޓި ލިންޗިންގ އެކްޓް
ރޮއިޓާރސް
އެންޓި ލިންޗިންގ ބިލު
އެންޓި ލިންޗިންގ ބިލް ރައީސް ބައިޑެން ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
 
އަނިޔާކޮށް މީހަކު މެރި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތިރީސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެ

ލިންޗް ކުރުން ނުވަތަ ގާނޫނުން ބޭރުން އަދަބުދީ މަރާލާ މެރުންތަކަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ބިލް ރައީސް ޖޯ ބައިޑެން ތަސްދީގު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ލިންޗް ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަކީ ފާއިތުވި ސަތޭކަވަރަކަށް އަހަރުތެރޭ ވެސް އެމެރިކާގައި ކުރަން އުޅެ ނުވެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

މި އައު ގާނޫނު ބުނާގޮތުން މީހަކާމެދު ނަފްރަތު އުފެދި، ގާނޫނުން ބޭރުން ދެވޭ އަދަބެއްގެ ގޮތުން މީހެއް ގައިގައި ތަޅައިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މީހަކު މަރައިފި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ތިރީސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެއެވެ.

ބިލު ފާސްކޮށްދެއްވުމަށްފަހު ރައީސް ބައިޑެންވަނީ ހިއްވަރާއެކު މިފަދަ ބިލެއް ފާސް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ލިންޗް ކުރުން ނުވަތަ އަނިޔާކޮށް މެރުމަކީ އަބަދުވެސް އޮތް ބިރެއް ކަމަށާއި އެއީ އެމެރިކާގައި އެންމެން ހަމަނޫންކަމަށް ބުނާ ދޮގުގެ މައްޗަށް ބާރުދޭ އަނިޔާވެރި އަމަލެއް ކަމުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.  

"އެމެޓް ޓިލް އެންޓި ލިންޗިންގ އެކްޓް" އަށް ނަންދީފައި ވަނީ 1955 ވަނަ އަހަރު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލެވުނު ކަޅު ނަސްލުގެ ޒުވާނެއްގެ ނަމުންނެވެ. އެމެރިކާގެ ސިވިލް ރައިޓްސް މޫވްމަންޓް ފެށިފައިވަނީ އޭނަގެ މަރާ ގުޅިގެންނެވެ.

ބިލް ސެނެޓުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް