ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 10:09
އެޑިންސަން ކަވާނީ
އެޑިންސަން ކަވާނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސަމަރ ޓްރާންސްފަރ
ކަވާނީ، ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަށް ބަދަލުވުން ގާތް
 
ސޮސިއެޑާޑް އަށް މިވަގުތު ފޯވާޑުން މުހިންމު
 
މި ސީޒަންގައި ކަވާނީއަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ 11 ޕްރިމިއަރ ލީގު މެޗުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑަށް މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ އެޑިސަން ކަވާނީ، ސްޕެއިންގެ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަށް ބަދަލުވެދާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މިހާރު ކުޅެމުން އަންނަ ކަވާނީ މީގެ ކުރިން އިޓާލިއަން ލީގްއާއި، ފްރެންޗް ލީގުގައިވެސް ކުޅުނެވެ. އެހެންކަމުން މިއަންނަ ސީޒަނުގައި ސްޕެނިޝް ލަލީގާއަށް ކުޅުމަކީ އޭނާއަށް ލިބޭނެ އިތުރު ކުރިއެރުމަކަށް ވާނެއެވެ.

މި ސަމަރ ޓްރާންސްފރ މާކެޓުގައި ކަވާނީ ސޮސިއެޑާޑް އަށް ބަދަލުވާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު، މިހާރު އެޓީމަށް ލޯނު އުސޫލުން ކުޅެމުން އަންނަ ފޯވާޑް އެލެކްސް ސޯލޮތުގެ މުއްދަތު އޭރަށް ހަމަވާނެއެވެ. މި ސީޒަން ނިމޭއިރު ސޮސިއެޑާޑް ގެ އަނެއް ފޯވާޑް އެލެކްޒެންޑަރ އިސާކްވެސް ކްލަބް ދޫކޮށްލުމަކީ އެކަށިގެންވާ ކަމެކެވެ. އެހެން ވެއްޖެނަމަ ޓީމަށް އިތުރު ދެފޯވާޑުން ބޭނުންވާނެއެވެ.

Advertisement

މި ހުރިހާ ކަމަކަށް ބަލައި އުމުރުން 35 އަހަރުގެ ކަވާނީއަށް އެޓީމުގައި ފުރުސަތު ބޮޑެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ކަވާނީއާއެކު ސޮސިއެޑާޑް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓެކެވެ. އަދި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމަ އިތުރު އެއް އަހަރަށް ކޮންޓްރެކްޓް ދިގުދައްމާލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

މި ސީޒަންގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ކަވާނީއަށް ފުރުސަތު ލިބުނީ އެންމެ ހަ ޕްރިމިއަރ ލީގު މެޗުގައެވެ. އަދި ފަސް މެޗުގައި ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ކުޅުނެވެ. ޖުމްލަ 11 މެޗު ކުޅެގެން ކަވާނީ ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ދެ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް