ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 16:04
ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފު
ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހުލޫފު
ރާއްޖެއެމްވީ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްއަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ ޚަރަދަކުން ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓު: މަހްލޫފް
 
މިއީ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު ހަފްލާ

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022 އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި އެންމެ ކުޑަ ޚަރަދަކުން ބޭއްވި އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓުކަމަށް ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މި އިވްނެޓަކީ ކުޅިވަރުގެވެސް އެންމެ ބޮޑު އަދި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ވެގެންދިއުމުގައިވެސް އެންމެބޮޑު އިވެންޓު ކަމަށެވެ.

މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުންނާއި އެކި ގައުމުތަކުގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރުންވެސް ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. އަދި އެ ފަރާތްތަކުގެ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރި ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެކަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް މިނިސްޓަރ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި އިވެންޓަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު ކުޑަކަން ހާމަކުރައްވާ މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ 30 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް މީގެ 6 އިވެންޓު ބޭއްވޭނެކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މީގެ ކުރިން މިފަދަ އިވެންޓުތައް ހިންގާ ގޮތާއި ޚިލާފަށް މި އިވެންޓު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓަކުން ކަމަށް މީގެ ކުރިންވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެގޮތުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ކުޅިވަރުގެ ޝަހުސިއްޔަތުންގެ ޓިކެޓާއި ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިތުރުން އެފަރާތްތަކަށް އިތުރު ޚަރަދެއް ކުރަން ނުޖެހޭކަމަށް މިނިސްޓަރ ވަނީ ރާއްޖެ ޓީވީއިން ގެނެސްދިން ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގެ ޕްރީޝޯގައިވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޭއްވި މި ބޮޑު އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސްރީލަންކާގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާވެސް ވަނީ ރާއްޖެއަށް ވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. މި ހަފްލާއަށްފަހު ނަމާލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ބައިވެރިވުމަކީ ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންގެ ބުރަ މަސައްކަތް ބަލައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި މިނިސްޓަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ކުރައްވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކުޅިވަރު އާއިލާއަށް އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމުގައި ނަމާލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް