ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 14:27
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު
އެމްއޯސީ
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްްސް އެވޯޑްސް 2022
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑާއެކު އެތުލީޓުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތް ޑަބަލްވާނެ: ސާއިދު
 
ކުޅުންތެރިން ކުރާ މަސައްކަތް އަބަދުވެސް އަގުވަޒަންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް
 
މިއީ ޒުވާން ޖީލަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022 އާއެކު އެތުލީޓުން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތް ދެގުނައަށް އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ ހަސަން ސާއިދު ބުނެފިއެވެ.

މި އެވޯޑާއި ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީއަށް ދިން ޚާއްސަ އިންޓަވިއުއެއްގައި ސާއިދު ބުނީ ކުޅުންތެރިން ކުރާ މަސައްކަތް އަބަދުވެސް އަގުވަޒަންކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އެމަސައްކަތުގެ ފެށުމެއްކަން ފާހަގަކޮށް ސާއިދު ބުނީ މީގެ ކުރިންވެސް ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑުތަކެއް ދެވުނު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއެވޯޑުތައް މިހާރު ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ މި އެވޯޑު ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެވުންކަމަށް ސާއިދު ބުނިއެވެ.

މީގެ ސަބަބުން އެތުލީޓުން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރުވެ، އެފަރާތްތަަށް ކުރިއަރައިގެންދާ ސްޕީޑް އަވަސްވާނެކަމަށް ސާއިދު ބުންޏެވެ. އަދި އެއް އަހަރަށްވުރެ އަނެއް އަހަރު ކުރިއަށް ޖެހިލުމަށް އެތުލީޓުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، މީގެ ސަބަބުން ޓްރެއިނިންގ ތަކަށްވެސް ބަދަލު އަންނާނެކަމަށް ބުންޏެވެ. ސާއިދު ބުނީ މި އެވޯޑާއެކު ކުޅުންތެރިން އަބަދުވެސް އެވޯޑު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތް ދެގުނައަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިއީ ޒުވާން ޖީލަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއްކަން ފާހަގަކޮށް ސާއިދު ބުނީ މި އެވޯޑާއެކު ދާއިރާ އިތުރަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022 އޮންނާނީ މިއަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައެވެ. މި ހަފްލާގައި 550 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވާއިރު، 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެވޯޑު ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް