ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 06:40
ހަސަން ސާއިދު
ހަސަން ސާއިދު
އެމްއޯސީ
އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން
ވޯލްޑް އިންޑޯ އެތުލެޓިކްސްގައި ރާއްޖެ އިން ވާދަކުރާނީ ސާއިދު
 
މި މުބާރާތުގައި ސާއިދުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޙުސެއިން ޙަލީމް

ވޯލްޑް އިންޑޯ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ އިން ވާދަކުރާނެ އެތުލީޓަކަށް، ޙަސަން ސާއިދު ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށް ދާނީ މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން، ތިން ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ސްކޮޓްލެންޑުގެ ގްލާސްގޯގަ އެވެ.

މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ސާއިދު ހޮވުނީ، އެކަމަށްޓަކައި ހުކުރު ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓައިމް ޓްރަޔަލްސް އަށް ބެލުމަށްފަހު އެވެ. މި މުބާރާތުގައި ސާއިދުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ ޙުސެއިން ޙަލީމް އެވެ. މީގެ ކުރިން، ކޮމަންވެލްތު ގޭމްސްގައި ސާއިދު ވާދަކުރިއިރު ވެސް، އޭނާގެ ކޯޗަކަށް މަސައްކަތް ކުރީ ހަލީމް އެވެ.

ސާއިދު ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް، ވޯލްޑް އިންޑޯ އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގައި ދިވެހި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ސާބިއާގައި 2022 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަށް ދިޔަ މުބާރާތުގަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ސާއިދު ވަނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކި އެކި މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް