އުއްމު ކުލްސޫމް އިބްރާހިމް

328

Articles

 

2,500,870

Article Views

 

Follow

ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތް ފެށިގެން ދިޔައީ 2000 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ހދ މީޑިޔާ ސެންޓަރުންނެވެ. މެދުނުކެނޑި 11 އަހަރު ޚަބަރާއި ރޭޑިއޯ ޕްރޮގްރާމް އުފައްދާ ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. އެއަށްފަހު 2018 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 3 އަހަރު ވަންދެން ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ޖާނަލިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިދާއިރާގެ ކުރު ކޯސްތަކެއް ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ލިޔަނީ އިގްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުންހުރި ޚަބަރުތަކެވެ.