ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 13:57
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ވެރިރަށް އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުން
މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ޔުނައިޓެޑް ޢަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ވެރިރަށް އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވުން
އެމްއެންޑީއެފް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ އަބޫދާބީއަށް
ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފި
 
މާރިޔާ ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެކި ޤައުމުތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުން
 
މި ދަތުރުފުޅަކީ، ޔޫއޭއީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސްގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް

މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އަލްއުސްތާޛާ މާރިޔާ އަޙްމަދު ދީދީ، ރަސްމީ ދަތުރު ފުލެއްގައި ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސްގެ ވެރިރަށް އަބޫދާބީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅަކީ މި މަހުގެ 21 އިން 23 އަށް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ޔޫމެކްސް - ސިމްޓެކްސް 2022" ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

"ޔޫމެކްސް - ސިމްޓެކްސް " ނުވަތަ އަންމޭންޑް ސިސްޓަމް އެގްޒެބިޝަން އަދި ސިމިއުލޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އެގްޒެބިޝަން އަކީ، އަބޫދާބީ ނޭޝަނަލް އެގްޒެބިޝަން ކޮމްޕެނީއާއި ތަވާޒުލް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލާއި އެ ޤައުމުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކުރާ ކޮންފަރެންސެކެވެ.

Advertisement

އެ ކަމަނާގެ މި ދަތުރުފުޅަކީ، ޔޫއޭއީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ޑިފެންސް އެފެއަރޒް، ހިޒް އެކްސެލެންސީ މުޙައްމަދު އަޙްމަދު އަލްބަވަރުދީ ގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެކެވެ.

ދިފާއީ ވަޒީރުކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތް ފަހުން މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ގެންދަވަނީ ރާއްޖޭގެ އަސްކަރިއްޔާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި އެކި ޤައުމުތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތައް ކުރައްވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް