ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހުކުރު 15:58
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓީސީ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އަދަދު
އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފަހު ވަގުތު ހަންނަ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އީގަލްސްއަށް މޮޅެއް
މި މެޗު އީގަލްސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ކޮޅަށް ފަހު ވަގުތު ހަސަން ރާއިފް އަޙްމަދު (ހަންނަ) ޖެހި ލަނޑާއެކު ކުލަބް އީގަލްސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އީގަލްސްއިން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ ނަމަވެސް މަޑު މަޑުން އީގަލްސްއިން ވަނީ ޓީސީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އީގަލްސްގެ ހަންނައަށް ވަނީ ލީޑު ނަގަން ފުރުސަތު ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. ހުސްކޮން ހުރެ އޭނާ ފޮނުވާލި ބޯޅަ ދިޔައީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިކައިރިން ބޭރަށެވެ.

އޭގެ ފަހުން ޓީސީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި މި ލަނޑު އީގަލްސްއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުޙައްމަދު މުސްލިހު (މުއްޓި)ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، އަޙްމަދު ސާމިއުއެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، އީގަލްސްއިން ވަނީ އަރިމަތިން ހުރަސް ނަގައި ޓީސީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރެވޭތޯ ބަލާފައެވެ. އީގަލްސް އަށް މިކަން ކާމިޔާބުވީ، މެޗުގެ 90 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މިއީ ހަންނަގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އަޙްމަދު ރިޒްވާން (ރިޒޭ) ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

މެޗުގެ ނަތީޖާ އީގަލްސްގެ ކޮޅަށް އަނބުރާލީ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ހަންނައެވެ. މިއީ އީގަލްސްގެ އަބްދުﷲ ސަމީހު މޫސާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހަންނަ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

އުރީދޫ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗެއް ދެން އޮންނާނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު ވާދަކުރާނީ ސުޕަރ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އާއި ޓީސީއެވެ. އަދި އެ ދުވަހުގެރޭ ކުޅޭނީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން އާއި އީގަލްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
- ކޮމެންޓް