ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 17:56
އއ. މަތިވެރި
އއ. މަތިވެރި
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މަތިވެރީގައި ބާއްވާ ފަހާކޯސް
މަތިވެރީގައި ބާއްވާ ފަހާކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މި ކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެއްމަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް

އއ. މަތިވެރީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަހަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިއީ މަތިވެރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއާއި ހަފް ޓެއިލާރސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކޯހެކެވެ. މަތިވެރީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި, މިކޯހުގެ ބޭނުމަކީ ފެހުމުގެ މަސައްކަތް ވީހާވެސް ގިނަބަޔަކަށް ދަސްކޮށްދީ ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދާނީ ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.

މިއީ އެއްމަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ކޯހެކެވެ. މި ކޯސް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ 10ން އޭޕްރީލް 10އަށެވެ. ކޯހުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 2000ރުފިޔާއެއް ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މަތިވެރީ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުމަށް މަތިވެރީ ކައުންސިލުން އެދިފައިވެއެވެ.

ކޯހުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 7 ފެބްރުއަރީ 2022ވާ ހޯމަދުވަހުގެ 14:00އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް