ކ. މާލެ
|
19 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 11:31
އެންޓޮނީ ބްލިންކެން - އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ސެކެރެޓަރީ
އެންޓޮނީ ބްލިންކެން - އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ސެކެރެޓަރީ
އަލްޖަޒީރާ
ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލަ
އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ސެކެޓްރީ ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެންފި
 
މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ
 
އެއްވެސް ހަމަ ނުޖެހުމެއް އެމެރިކާއިން ބޭނުން ނުވޭ

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ސެކެރެޓަރީ އެންޓޮނީ ބްލިންކެން ޔޫކްރެއިނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ބްލިންކެން ޔޫކްރެއިނަށް މި ވަޑައިގެންނެވީ މިހާރު ރަޝިއާއާ ޔޫކްރެއިންގެ އޮތް ހަމަ ނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން ޔޫކްރެއިނަށް ތާއީދުކުރެއްވުމުގެ ގޮތުންނެވެ. ބްލިންކެންގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ރަޝިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ބްލިންކެންގެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރަޝިއާ އާއި ޔޫކްރޭން ގުޅޭ ސަރަހައްދީ އިން ކައިރިއަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ރަޝިއާ ސިފައިން ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ. ޔޫކްރޭން ސަރުކާރާއި އެމެރިކާ އަދި ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުންވެސް ބުނަމުން އަންނަނީ ރަޝިއާއިން ތައްޔާރުވަމުން ދަނީ ޔޫކްރޭނަށް އަރަން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަޝިއާ އިން ބުނާ ގޮތުގައި ޔޫކްރޭނަށް ރަޝިއާ ސިފައިން އެރުވުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތެވެ.

އެމެރިކާއިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފައިވަނީ އެއްވެސް ހަމަ ނުޖެހުމެއް އެމެރިކާއިން ބޭނުން ނުވާ ކަމަަށެވެ. ބޭނުންވަނީ ސަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުން ކަމަށެވެ.

ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނި ޖެން ސާކީ ވިދާޅުވީ، ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިފިނަމަ ހަނގުރާމައެއް ފެށި، ބޮޑު ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް