ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 19:48
އއ.މަތިވެރި
އއ.މަތިވެރި
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ޕޭރެންޓަލް ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމް
މަތިވެރީގައި ބާއްވާ ޕޭރެންޓަލް ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ޕްރޮގްރާމަކީ މުޅިން ހިލޭ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެއް
 
ޕްރޮގްރާމް ބެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 7ވަނަ ދުވަހު

އއ.މަތިވެރީގައި ޕޭރެންޓަލް ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހި ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމަކީ މަތިވެރީ ކައުންސިލާއި މަތިވެރީ ލާރނިންގ ސެންޓަރ އަދި ލައިފްކޯޑް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގައި ދަރިފުޅަށް ދިމާވާ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމުގެ ކުރިން ދެވެން ހުންނަ ފަރުވާތައް ދަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ.

މަތިވެރީ ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މި ޕްރޮގްރާމަކީ މުޅިން ހިލޭ ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ޖެނުއަރީ 7 ގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް