ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 12:16
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑްގެ ބިޔަ ރާޅެއް ނަގާފާނެ ކަމުގެ ބިރުވަނީ ހީވެފައި
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑްގެ ބިޔަ ރާޅެއް ނަގާފާނެ ކަމުގެ ބިރުވަނީ ހީވެފައި
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އެމިކާގައި ކޮވިޑް
އެމެރިކާގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި
 
އައު އަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ވީހާވެސް ކުޑަކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައި
 
ހުރިހާ ސިޓީއެއްގައި ވެސް ބަލި ދަނީ ފެތުރެމުން
 
ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން 16 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދެވި، ވެކްސިން ދިނުމަށް މިހާރުވަނީ ފަށާފައި

އެމެރިކާގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާތީ، ސަމާލުވުމަށް އެގައުމުގެ ސިއްޙީ އޮފިޝަލުން ގޮވާލައިފިއެވެ.

އައު ވެރިއަންޓް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ، ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރުމުގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަމުންދާތީ އައު އަހަރުގެ ހަރަކާތްތައް ވީހާވެސް ކުޑަކޮށް ބޭއްވުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދުވާލަކަށް ހަލައްކައަށްވުރެ މަތިން އަލަށް ބަލިޖެހިގެން އަންނަނީ ރެކޯޑް ކުރަމުންނެވެ.

ގައުމުގެ ހުރިހާ ސިޓީއެއްގައި ވެސް ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އަންނަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވަމުންނެވެ. ބަލި ޖެހިގެން އެނދުމަތި ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ފާއިތުވި ދެހަފްތާގައި ވަނީ ދެގުނަ އިތުރުވެފައެވެ.

އަންނަ މަހު އަދަދުތައް އިތުރަށް މައްޗަށްދާނެ ކަމަށްވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު މަހެއްގެ ގޮތުގައި ސއްޙީ މާހިރުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެމެރިކާގައި އުމުރުން 12 އަހަރާއި 15 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އަންނަނީ މަަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން 16 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދެވި، ވެކްސިން ދިނުމަށް މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް