ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 19:54
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގު
މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީ އާއި މާލޭ ވެޓެރަންސްއަށް މޮޅެއް
 
އައިޒީ އަތުން މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީ މޮޅުވީ 140 ލަނޑުން
 
ނިއު ސްޓާ އަތުން މާލޭ ވެޓެރަންސް ކުލަބު މޮޅުވީ 137 ލަނޑުން

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީ އާއި މާލޭ ވެޓެރަންސް ކުލަބު މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަށް ޓީމު ވާދަކުރާ މި މުބާރާތުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އައިޒީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާ ބައްދަލުކޮށް މިލާން މޮޅުވީ 140 ލަނޑުންއެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ނިއު ސްޓާ އަތުން މާލޭ ވެޓެރަންސް މޮޅުވީ 137 ލަނޑުންނެވެ.

ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއް ނަންބަރު ދަނޑުގައި ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޓޮސް ދިމާވުމުން މިލާން ގަސްދުކުރީ ކުޅުމަށެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމު ކުޅެން އަރައި 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 240 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 46 ބޯޅައިން 100 ލަނޑު ހެދި އިބްރާހީމް ނަޝާތު އާއި 24 ބޯޅައިން 48 ލަނޑު ހަމަކުރި އާދަމް ނާސިފް އުމަރެވެ.

ޖަވާބުގައި އައިޒީ ކުޅެން އަރައި 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު އަށް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 100 ލަނޑެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅެފައިވަނީ 21 ބޯޅައިން 22 ލަނޑު ހެދި އަލީ އިބްރާހީމާއި 19 ބޯޅައިން 18 ލަނޑު ހަމަކުރި މުޙައްމަދު އަފްލާހެވެ. މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މިލާންގެ އިބްރާހީމް ނަޝާތެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގައި ޓޮސް ދިމާވުމުން މާލޭ ވެޓެރަންސް ކުޅެން އަރައި 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 188 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 57 ބޯޅައިން 101 ލަނޑު ހެދި ޗަންދަނާ އާއި 39 ބޯޅައިން 50 ލަނޑު ހަމަކުރި ޕްރަދީޕެވެ.

ޖަވާބުގައި ނިއު ސްޓާ ކުޅެން އަރައި 15 ވަނަ އޯވަރުގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 51 ލަނޑުއެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅެފައިވަނީ 31 ބޯޅައިން 21 ލަނޑު ހެދު ކަމްރުލް މިރްދާއެވެ. މި މެޗުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މާލޭ ވެޓެރަންސްގެ ޗަންދަނާއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ކުޅޭ ޕްރިމިއާ ލީގު ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ އެއްފަހަރު ވާދަކުރާއިރު، އެ މެޗުތަކަށްފަހު ރޭންކިން އެއްވަނައަށް ދާ ޓީމަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ފައިނަލް ބުރުގައި ކުޅޭނީ މުބާރާތުގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގު ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމެއްވެސް ކުޅޭއިރު، މިހާތަނަށް ކޮންމެ ޓީމަކުންވެސް ވަނީ ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައެވެ. އެއާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ 12 ޕޮއިންޓް ހަމަކޮށްފައިވާ މާލޭ ވެޓެރަންސްއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް މިލާނާއި ތިންވަނައިގައި އޮތް މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބަށް ނުވަ ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ކުލަބު ވިޔަންސާ އާއި ފަސްވަނައިގައި އޮތް ނިއު ސްޓާއަށް ވަނީ ހަތް ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ދެ މެޗެއް ކުޅޭއިރު، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ މާލޭ ސްޕޯޓްސް އާއި އޮއްފު އެފްސީއެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އައިޒީ އާއި ކޮމެޓްސް ކްރިކެޓް ކުލަބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް