ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 08:13
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ވެކްސިން އަޕްޑޭޓް
ބޫސްޓަރ ޑޯޒް، އިތުރު 460 މީހުން ފުރިހަމަކޮށްފި
 
ބޫސްޓަރ ޑޯޒު 23728 މީހުން ޖަހާފައިވޭ
 
ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 366748 މީހުން
 
މިހާތަނަށް 396511 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒު އިތުރު 460 މީހުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުދަ ދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް އާއްމުކޮށް ބުނެފައިވަނީ އިތުރު 460 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 152 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން 308 މީހުން ކަމަށެވެ. އެއާއެކު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު 23728ށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު 34 މީހުން ޖަހާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 24 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން 10 މީހުން ކަމަށެވެ. އަދި ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 93 މީހުން ކަމަށާއި، އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 78 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން 15 މީހުން ކަމަށެވެ.

އެއާއެކު މިހާތަނަށް 396511 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާއިރު، ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވަނީ 366748 މީހުން ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އުމުރުން 12 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހައިދެމުންނެވެ. އަދި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި، 60 އަހަރުންމަތީގެ މީހުންނަށާއި، ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިދެމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ 15ން ފެށިގެން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް މީގެ ކުރިން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުފެށިވާއިރު، ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 100،620 ޑޯޒު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައެވެ. މިހާރު އާންމުނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދިނުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ސިރިންޖްގެ ގްލޯބަލް ސްޓޯރޭޖް ޝޯޓޭޖެއް އުޅޭތީ، ވެކްސިނާއެކު ލިބެންޖެހޭ ސިރިންޖް ޝިޕްމެންޓް ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ސިރިންޖް ލިބި، އެހެނިހެން ތައްޔާރީތައް ނިމުމުން ވެކްސިން ޖަހާނެ ދުވަހެއް އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް