ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 07:24
ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ،
ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމަށް ތައްޔާރުވަނީ،
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން
ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް އިތުރު 128 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފި
 
ހޯމަ ދުވަހު އިތުރު 128 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވޭ
 
22789 މީހުން ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވޭ
 
ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 396452ށް އަރާފައި

ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް އިތުރު 128 މީހުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހު 42 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 29 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރިން 13 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 396452ށް އަރާފައެވެ.

ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު 128 މީހުން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާއިރު، އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 102 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން 26 މީހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދުވަނީ 366486 ށް އަރާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހާފައިވަނީ 316 މީހުން ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 176 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން 140 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ޖުމްލަ 22789 މީހުން ވެކްސިންގެ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ސަރުކާރުން ގެންދަނީ އުމުރުން 12 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހައިދެމުންނެވެ. އަދި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށާއި، 60 އަހަރުންމަތީގެ މީހުންނަށާއި، ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިދެމުންދެއެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ 15ން ފެށިގެން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖެހުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލާނެކަމަށް މީގެ ކުރިން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މަސައްކަތް އަދިވެސް ނުފެށިވާއިރު، ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 100،620 ޑޯޒު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ލިބިފައެވެ. މިހާރު އާންމުނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ދިނުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަމުންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖެހުމަށް ބޭނުންވާ ސިރިންޖްގެ ގްލޯބަލް ސްޓޯރޭޖް ޝޯޓޭޖެއް އުޅޭތީ، ވެކްސިނާއެކު ލިބެންޖެހޭ ސިރިންޖް ޝިޕްމެންޓް ލިބުމުގައި ލަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ސިރިންޖް ލިބި، އެހެނިހެން ތައްޔާރީތައް ނިމުމުން ވެކްސިން ޖަހާނެ ދުވަހެއް އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް