ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 21:33
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގު
މާލޭ ސްޕޯޓްސް އާއި ވިޔަންސާއަށް މޮޅެއް
 
ނިއު ސްޓާ އަތުން މާލޭ ސްޕޯޓްސް މޮޅުވީ 36 ލަނޑުން
 
ކޮމެޓްސް ކްރިކެޓް ކުލަބު އަތުން ވިޔަންސާ މޮޅުވީ ހަތް ވިކެޓުން

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ޓީ20 ކްރިކެޓް ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކުލަބު ވިޔަންސާ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަށް ޓީމު ވާދަކުރާ މި މުބާރާތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނިއު ސްޓާއާ ބައްދަލުކޮށް މާލޭ ސްޕޯޓްސް މޮޅުވީ 36 ލަނޑުންނެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ކޮމެޓްސް ކްރިކެޓް ކުލަބު އަތުން ވިޔަންސާ މޮޅުވީ ހަތް ވިކެޓުންނެވެ.

ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއް ނަންބަރު ދަނޑުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގެ ޓޮސް ދިމާވުމުން މާލޭ ސްޕޯޓްސް ގަސްދުކުރީ ކުޅުމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޅެން އަރައި 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު އެންމެ ނުބައިވެގެން ވަނީ 124 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 38 ބޯޅައިން 42 ލަނޑު ހެދި މުޙައްމަދު މަހްފޫޒެވެ.

ޖަވާބުގައި ނިއު ސްޓާ ކުޅެން އަރައި 17 ވަނަ އޯވަރުގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 88 ލަނޑެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 13 ބޯޅައިން 22 ލަނޑު ހެދި ޝަފީގެވެ. މި އިނިންގްސްގައި މާލޭ ސްޕޯޓްސްގެ އަޙްމަދު ނީޝަމް އާއި މުޙައްމަދު ރިޝްވާން ވަނީ ކޮންމެ އުކުންތެރިއެއް ތިން ވިކެޓު ނަގާފައެވެ. މި މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ މާލޭ ސްޕޯޓްސްގެ މުޙައްމަދު މަހްފޫޒެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުގެ ޓޮސް ދިމާވުމުން ކޮމެޓްސް ކުޅެން އަރައި 20 އޯވަރު ހަމަވިއިރު ނުވަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 110 ލަނޑެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 31 ބޯޅައިން 30 ލަނޑު ހެދި އަޙްމަދު އަމީލް އާއި 18 ބޯޅައިން 22 ލަނޑު ހަމަކުރި އަޙްމަދު ހަސަން ސޯބިރެވެ.

ޖަވާބުގައި ވިޔަންސާ ކުޅެން އަރައި 11 ވަނަ އޯވަރުގައި ތިން ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 111 ލަނޑު ހަދައި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅެފައިވަނީ 18 ބޯޅައިން 30 ލޮަނޑު ހެދި ރޯމަން މިއާ އާއި ނުބައިނުވެ 14 ބޯޅައިން 20 ލަނޑު ހަމަކުރި ކަމްރުލް އިސްލާމެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ކުޅޭ ޕްރިމިއާ ލީގު ބުރުގައި ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ އެއްފަހަރު ވާދަކުރާއިރު، އެ މެޗުތަކަށްފަހު ރޭންކިން އެއްވަނައަށް ދާ ޓީމަކީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ފައިނަލް ބުރުގައި ކުޅޭނީ މުބާރާތުގެ ރޭންކިންގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މެޗެއް ދެން ކުޅޭނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. އެ ދުވަހު ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ އައިޒީ ސްޕޯޓްސް އާއި މިލާން ކްރިކެޓް އެކެޑަމީއެވެ. އަދި ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ނިއު ސްޓާ އާއި މާލޭ ވެޓެރަންސް ކުލަބެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް