ކ. މާލެ
|
16 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުރާސްފަތި 09:47
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)
މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)
އަދަދު
ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު
މިއީ ދިގު ސީޒަނެއް ފެށުމަށް ލިބުނު ބޯނަހެއް: މޯހަން
 
ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވާން މާޒިޔާއިން ދުރާލާ ފަރިތަކުރުންތައް ފެށި
 
ޕްރީ-ސީޒަނުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅުކަން ފެނިގެންދޭ

ސީޒަން ހުޅުވަން ކުޅުނު އެފްއޭ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗު ކާމިޔާބުކުރެވުމަކީ ދިގު ސީޒަނެއް ފެށުމަށް ލިބުނު ބޯނަހެއް ކަމަށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނުގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) ބުނެފިއެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މާޒިޔާއިން ކާމިޔާބުކުރީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވެލެންސިއާ އަތުން 5-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ. މިއީ މާޒިޔާއިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކުރި ހަތަރުވަނަ ފަހަރެވެ. އެއާއެކު މާޒިޔާ ވެފައިވަނީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނައިން ޗެރީޓީ ޝީލްޑް ކާމިޔާބުކުރި ޓީމަށެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ގކުޅުނު މެޗަށްފަހު މީޑިއާތަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މޯހަން ބުނީ މިއީ އަދި ފެށުމެއް ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތީ އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާޒިޔާއިން ކުޅެމުންދާ ކުޅުން ބަލައި ޓީމުތަކުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވާނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މާޒިޔާއިން އިތުރަށް ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ.

މޯހަން އިތުރަށް ބުނީ ޕްރީ-ސީޒަނުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ރަނގަޅުކަން ފެނިގެންދާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން މާޒިޔާއިން ބަދަލުތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި މި ބަދަލުތަކުގެ ޝުކުރު ހައްގުވަނީ މާޒިޔާގެ މެނޭޖުމަންޓުން ކޮށްދިން މަސައްކަތާއި، ލިބުނު އެއްބާރުލުމުން ކަމަށްވެސް މޯހަން ބުންޏެވެ.

މިއީ އަދި ފެށުމެއް. ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ޓީމުތަކުން ތައްޔާރުވާނެ އަޅުގަނޑުމެން މި ކުޅޭ ކުޅުމަށާއި، މި ހުރިހާ އެއްޗަކަށް. ކައުންޓަ ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ. ތައްޔާރުވެސްވާނެ. އެއަށްވެސް ވިސްނައިގެން އަދި އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ތައްޔާރުވާން ޖެހޭ. ދިގު ސީޒަނުގެ ފެށުމެއް މިއީ.
މާޒިޔާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން)

މާޒިޔާއިން ވަނީ މި ސީޒަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދުރާލާ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިފައެވެ. އަދި އެ ޓީމުން ވަނީ ނ. ކެނދިކުޅުދޫގައި ކޭމްޕުކޮށް އެ އަތޮޅުގެ ޓީމުތަކާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކެއްވެސް ކުޅެފައެވެ.

މާޒިޔާގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ޕްރޯ ލައިސަންސް ކޯޗު މޯހަން ހަވާލުވެފައިވަނީ މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ސީޒަނަށް މޯހަން މާޒިޔާއާ ހަވާލުވިއިރު، އެންމެ ފަހުން އޭނާ އިރުޝާދުދީފައިވަނީ މިދިޔަ ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި މުޅިން އަލަށް ވާދަކުރި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އަށެވެ.

މި ސީޒަނަށް ސްކޮޑު ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މާޒިޔާއިން ވަނީ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކުރަމް އަބްދުލް ޣަނީ (އަކޫ) އާއި، ޒުވާން ޑިފެންޑަރު ހައިޝަމް ހަސަން (ބިޑި) އަދި ނޭޕާލުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ އެއްވަނަ ގޯލްކީޕަރު ކިރަން ކުމާރް ލިމްބޫގެ ސޮއި ހޯދާފައެވެ. އެ ތިން ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ހައިޝަމާއި ކިރަން ވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ކުޅެފައެވެ.

ސީޒަން ހުޅުވުމަށް ކުޅުނު ޗެރިޓީ ޝީލްޑު މެޗަށްފަހު އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު ޕްރެޒިޑެންޓް ލީގު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގެ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. މާޒިޔާއަކީ އެންމެ ފަހުގެ ދެ ސީޒަނުގެވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަނުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް